Onsdagsgrupp 1


Nu startar GRO igen!

 

Höstterminens första träff äger rum den 30/9 kl 16.30 – 18.00.

Vi har nya lokaler denna termin: rum 12:004 på campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

 

 

Schema för höstterminens träffar

Bra att veta

GROs trivselregler

GRO vidare: Länkar

GRO- Uppdrag rädda världen!

  


 

  

 

 

 

 

 


Träff 1, 15/1

Under vårterminens första träff pratade vi om resurser, och hur man kan få dem att räcka till alla. För att illustrera detta lekte vi “fiskespelet”. I olika lag, som representerar länder som lever på fiske, skulle barnen fisk ur ett hav med ett begränsat antal fiskar. Fiskarna fördubblas mellan varje säsong, så det gäller att se till att inte fiska mer än vad havet kan bära, så att fiskarna kan finnas kvar i konstant mängd. Det visade sig inte vara så lätt, eftersom alla länder vill ha mycket fisk, och man inte visste exakt hur mycket fisk som fanns, eller hur mycket av fisken som andra länder fiskade. En lekfull illustration av allmänningens dilemma.

.
 


 

 


 

 

/Elin, Maria och Sofia


Första träffen 2/10

 

Vi började med ett upprop för att se vilka som var på plats, och vi ledare presenterade kort oss själva. Vi gick igenom våra trivselregler (som finns att läsa här ovan), och så fick alla deltagare skriva en namnskylt. Efter det fick gruppen gissa vilket påstående som stämde in på vilken ledare. Det var inte helt lätt att gissa rätt, men vi fick höra många smarta och bra resonemang om varför gissningarna blev som de blev. Vi pratade också om hållbar utveckling: vad det är och varför det är viktigt, och till sist så fick deltagarna, indelade i mindre grupper, klippa och klistra ihop tidningsrubriker och löpsedlar om hur världen borde se ut i framtiden.

Vi ledare känner oss mycket glada över att ha fått träffa alla nya GRO:are, och ser fram emot kommande träffar!

/Elin, Maria och Sofia