Photo competition for Sustainability Festival: Deadline Dec 4


photographing

***FOTOTÄVLING TILL UTSTÄLLNING***

Inför Uppsala Hållbarhetsfestival den 15:e december anordnar CEMUS en fototävling där du som fotograf får tolka temat GRÖN VINTER. Skicka in ditt bidrag bestående av ett fotografi där du ha tolkat temat (väldigt fritt), samt ditt namn, en titel på fotot och en kort beskrivande text om din bild (3-5 meningar). Bildfilen måste som minst ha 240 ppi (pixlar per tum) som upplösning och bör i allmänhet vara av god kvalitet.

De tre vinnande bidragen kommer att framkallas i större format och ställas ut under festivalen i Blåsenhus foajé. Framkallningarna kommer dessutom att auktioneras ut för välgörande ändamål (fotografen bestämmer själv vart pengarna ska skänkas). Under festivalen kommer också en vinnare att koras av festivalbesökarna själva!

OBS! Förlängd deadline: Skicka ditt bidrag till hannes.willner@csduppsala.uu.se senast söndag den 4:e december.

***PHOTO COMPETITION FOR EXHIBITION***

In preparation for the Uppsala Sustainability Festival on December 15th, CEMUS is arranging a photo competition where you as a photographer are to interpret the theme GREEN WINTER. Send in your contribution comprising a photograph where you interpret the theme (very freely), as well as your full name, a title for your photograph and a short text about it (3-5 sentences). The image file needs to have at least 240 ppi (pixels per inch) as resolution.

The three winning contributions will be printed in a larger format and exhibited during the festival in the foyer of Blåsenhus. The prints will also be auctioned for charity (the photographer decides what the money shall go to). Also, one of the final contributions will be voted as a winner during the festival by the visitors themselves!

Extended deadline! Send your contribution to hannes.willner@csduppsala.uu.se before Sunday the 4th of December.