Projektkursen HT18 – Strategier för förändring


På den här sidan hittar ni exempel på projekt som på olika sätt menar sig arbeta, eller ha arbetat för en mer hållbar värld. De är utvalda för att inspirera och för att kritiseras. Vad finner ni mest intressant i exemplen? Fundera dels på kommunikationen och dels på det faktiska arbetet – är det en bra lösning? Vad är styrkor och vad är svagheter i arbetet som har utförts och i hur det kommuniceras? Hur kan strategier, metoder och mål anpassas till andra kontexter? Hur skulle vi kunna göra något liknande i Uppsala?

Bears over Belarus

 

Climate Change Coloring Book

How the Keystone fight was won – 350.org

Everyday Rebellion

Community Supported Agriculture (Andelsjordbruk)

Clowns without borders

Delta 5 – motståndsrörelse

Solar Roadways

Worn Wear Repair Truck

Banning of food waste in France

Cykelvänlig arbetsplats

En köpfri dag