Resurskompendium Hållbar utveckling A 2016


Det här är ett resurskompendium med fördjupande läsning inom olika teman. Det kommer att användas delkursövergripande och är även tillgängligt för er som vill fördjupa er inom något specifikt tema.

Fördjupning om hållbar utveckling

 
Studieteknik

 
Akademiskt skrivande

 
Systemtänkande