Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp


Vårterminen 2023, 50%, Campus, Dagtid

Sen anmälan på antagning.se »

Startdatum: 17 januari 2023
Slutdatum: 20 mars 2023
Sista ansökningsdatum: 17 oktober 2022
Anmälningskod: UU-69504 Anmälan
Undervisningsspråk: Engelska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)
Behörighet: 60 hp
Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Bland annat diskuteras teman som hälsa, relationer, genus, global rättvisa och framtidsvisioner i relation till teknik. Plats ges också för att närmare skärskåda teknologiska trender som artificiell intelligens, samt teknikens roll i förhållande till klimatförändringarna. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.