Deadline 27 maj: Arbeta med hållbarhetsträffar för skolelever!


[Advertised in Swedish, due to that Swedish will be the working language]

Arbeta med Framtidsklubben GRO!

Under läsåret 2019-2020 fortsätter CEMUS och Uppsala kommuns samarbete med att ge skolelever i Uppsala möjligheter till fördjupande undervisning och samtal kring hållbar utveckling. Projektet riktar sig till elever i årskurs F-9 med särskild begåvning och som har ett intresse av hållbarhetsfrågor. Genom olika övningar, interaktiva föreläsningar, diskussioner, rollspel och workshops får dessa elever chans att fördjupa sig tillsammans med andra elever från olika skolor i Uppsala kommun.

Verksamheten heter Framtidsklubben GRO och startade under vårterminen 2019 med stort intresse och engagemang från Uppsalas grundskoleelever. Till läsåret 2019-2020 utökas verksamheten i Framtidsklubben GRO och det finns nu chans att söka en av positionerna som ledare för grupperna!

Vad du kommer göra
Arbetet innefattar planering och genomförande av Framtidsklubben GRO. Varje GRO-grupp har ett team bestående av 2 studenter och 1 anställd på CEMUS som planerar och leder tillfällena. Arbetet innefattar lektionsplanering och facilitering av övningar och workshops, fokus kommer att ligga på aktiverande undervisningsformer.

Arbetet startar med ett möte i början av juni 2019, följt av ett sommaruppehåll till augusti när planeringsarbetet påbörjas. Framtidsklubben GRO börjar v. 40 och pågår till v. 22 år 2020, med uppehåll över jul och andra ledigheter. Framtidsklubben GRO ges i tre grupper baserat på ålder hos eleverna. Åk F-3 och 4-6 träffas varannan onsdag (totalt ca 16 träffar) och åk 7-9 träffas varje torsdag (totalt ca 26 träffar). Träffarna sker kvällstid (75-90min) inom tidsspannet 16.30-20.00 (beroende på årskurs).

Arbetet görs i samarbete och dialog med CEMUS Forum och Uppsala kommun.

Vad vi söker
2-4 studenter med inriktning mot hållbar utveckling och/eller pedagogik och lärande. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar.

Erfarenhet av pedagogiskt arbete (t.ex. arbete som SI-ledare eller mentor, arbete som kursamanuens/motsvarande eller genom praktik) är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och att kunna lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

Villkor
Uppdraget innefattar 84-136 timmars arbetstid, fördelat mellan planering och genomförande. Antalet timmar varierar beroende på vilken elevgrupp uppdraget avser. Ersättning ges i form av timersättning från Uppsala kommun och ges löpande under arbetsperioden.
Tillträde sker juni 2019 och projektet pågår till och med maj 2020.

Ansök genom att fylla i följande formulär: Ansökan Framtidsklubben GRO senast måndag 27 maj 2019.

Har du frågor kan du kontakta Sara Andersson, samverkansansvarig på CEMUS, på sara.andersson@cemus.uu.se.