Daniel


Framtidsakademin är tillbaks i nytt format som samtals- och debattluncher på Stadsbiblioteket, med tema Europas framtid i anknytning till EU-valet i juni. Välkomna att diskutera världens överlevnads- och framtidsfrågor med […]

Våren 2024: Framtidsakademin tema Europas framtid