15 maj: Demokrati, desinformation och det europeiska informationslandskapet – Framtidsakademin debattlunch


Varmt välkomna till det tredje tillfället av Framtidsakademin som är tillbaks i nytt format som samtals- och debattluncher på Stadsbiblioteket, med tema Europas framtid i anknytning till EU-valet i juni. Välkomna att diskutera världens överlevnads- och framtidsfrågor med forskare och samhällsdebattörer!

Vart: Glasgården, Stadsbiblioteket Uppsala, Svartbäcksgatan 17

15 maj kl. 12.15-13.00

Demokrati, desinformation och det europeiska informationslandskapet

Daniel Lindvall, Författare och Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Klimatledarskap, Uppsala universitet
Daniel Lindvvall är sociolog, forskare, föreläsare och skribent. För närvarande forskar han vid Climate Leadership Initiative vid Geologiska institutionen på Uppsala universitet. Hans forskning handlar om klimat- och energiomställningen, rättviseaspekter och demokrati. Daniel arbetar också som konsult och genom sitt eget företag har han arbetat som rådgivare, föreläsare, moderator för samtal, och rapportförfattare. Han är författare till flera böcker däribland Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid och Folkstyret i rädslans tid. Daniel har arbetat vid Regeringskansliet med demokratifrågor, och har varit Kansliråd och huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning, utredningen översyn av statens stöd för trossamfund, Demokrativillkorsutredningen och Nationell satsning för medie- och informationskunnighet. Under flera år bodde han i Bosnien-Hercegovia och arbetade bl.a. för EU och den Höge Representantens kontor. Hans avhandling handlade om det internationella statsbygget i Bosnien och hur det påverkade relationerna mellan de etniska grupperna. Läs mer här https://daniellindvall.se/

 

Jerker Sundstrand, Senior analytiker vid Myndigheten för psykologiskt försvar
Jerker Sundstrand är expert på hur utländska antagonistiska stater försöker påverka demokratiska val i andra länder genom bl.a. desinformation, vilseledning och propaganda. Jerker leder Myndighetens för psykologiskt försvars förberedelser för att skydda det svenska valet till Europaparlamentet från otillbörlig informationspåverkan. Läs mer här https://www.mpf.se/


Om Framtidsakademin

Framtidsakademin startade 2004 som en tvärvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna forskare med fokus på olika framtidsfrågor inom det breda hållbarhetsområdet. I samband med 20-årsjubileumet våren 2024 tar vi nya tag och satsar på ett nytt upplägg med samtals- och debattluncher som syftar till att väcka kritiska frågor, skapa debatt och inbjuda till gränsöverskridande samtal där olika perspektiv och människor möts. Vår förhoppning är att på nya sätt belysa bekanta samhällsutmaningar och inspirera i arbetet för en bättre värld!

Framtidsakademin är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Stadsbibliotek i Uppsala.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

 

Program våren 2024 – tema Europas framtid

Vårens samtalsserie granskar närmare Europas många framtids- och hållbarhetsfrågor utifrån ett antal breda, tvärvetenskapliga teman och perspektiv.

 

20 mars kl. 12.15-13.00

Artificiell intelligens, digitala existenser och europeiska teknikframtider

25 april kl. 12.15-13.00

Europeisk säkerhet, energiförsörjning och gröna omställningar

15 maj kl. 12.15-13.00

Demokrati, desinformation och det europeiska informationslandskapet

 

Varmt välkomna till en spännande serie lunchdebatter!

Vart: Glasgården, Stadsbiblioteket Uppsala, Svartbäcksgatan 17Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Här finns ett arkiv med tidigare omgångar av Framtidsakademin www.cemus.uu.se/framtidsakademin-arkiv