16 maj: Framtidsakademin – Valet 2018: Hur kan ’fake news’, propaganda och desinformation påverka debatten?


Välkommen till Framtidsakademins majföreläsning
Valet 2018: Hur kan ’fake news’, propaganda och desinformation påverka debatten?
Vilken roll har journalistiken för en välfungerande demokrati i de falska nyheternas tidevarv?
När: 16 maj, kl 18.00-19.00
Var: Sal Malla, Stadsbiblioteket i Uppsala
Christian Christensen är professor i journalistik vid institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik.
Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS och arrangeras tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.