24 februari: Ulrika Gunnarsson-Östling – Socioekologisk stadsutveckling


24 februari: Socioekologisk stadsutveckling

ulrikagunnarsson-ostlingHur skapar vi socialt och ekologiskt hållbara lösningar när vi planerar våra stadsdelar? Om att fläta samman sociala och miljömässiga åtgärder i lokal stadsutveckling.

Ulrika Gunnarsson-Östling är forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Onsdagar kl 18.00–19.30
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17

Kostnadsfria föreläsningar. Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!


Vårens tema: Land och stad

Hur ser framtiden ut för städer och landsbygder runt om i Sverige och i världen? Hur kan vi förstå relationen dem emellan? Vilka utmaningar och möjligheter har vi att vänta? I vårens föreläsningsserie fördjupar vi oss i vad forskningen säger i frågor som berör stad och landsbygd. Allt från hur dessa platser påverkas av globala processer och formar identiteter och genus, till hur vi kan utforma hållbara lösningar för framtida utveckling.

Program våren 2016

Onsdagar kl. 18.00–19.30
Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Kostnadsfria föreläsningar öppna för alla

27 januari: Land och stad – nya relationer i en osäker tid
Vad är svensk landsbygd om 25 år? Om hur globaliserade fenomen så som internet och digitalisering, nya befolkningsmönster och klimatförändringar påverkar framtiden för lokalsamhället och landsbygden i Sverige.

Erik Westholm är professor vid institutionen för stad och land vid SLU och har framtiden som forskningsfält.

24 februari: Socioekologisk stadsutveckling
Hur skapar vi socialt och ekologiskt hållbara lösningar när vi planerar våra stadsdelar? Om att fläta samman sociala och miljömässiga åtgärder i lokal stadsutveckling.

Ulrika Gunnarsson-Östling är forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

23 mars: Är landsbygden mindre jämställd än staden?
Om hur geografin och uppfattningar om stad och land påverkar synen på kvinnor och män, maskulinitet och femininitet.

Susanne Stenbacka är universitetslektor och docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

27 april: Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån
Vilka möjligheter att delta i och påverka utvecklingen på hemorten erbjuds unga idag? Om hur unga utanför storstäderna tänker om att flytta och stanna, och om hur de vuxna inte ser de som vill stanna kvar som tillgångar för lokalsamhället.

Lotta Svensson är filosofie doktor vid Uppsala universitet där hon forskar på barns och ungdomars livsvillkor och regional utveckling.

25 maj: Den geografiska fantasin och landsbygdens plats i ett urbaniserat Sverige
Om hur föreställningar kring begrepp som stad och landsbygd formas samt de identitetsprocesser som påverkas av urbaniseringen i Sverige. Hur ser urbana människor på landsbygden idag, och vilken roll spelar våra bilder av det rurala i våra självuppfattningar?

David Jansson är docent i kulturgeografi på Uppsala universitet och har forskat om geografiska identiteter (nationella, regionala, lokala) i USA, Finland och Sverige.


framtidsakademin_vt15Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, en del av Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.