26 april: Stadsutveckling för vem? – Panelsamtal om utbyggnaden av Södra staden i Uppsala


De kommande åren genomför Uppsala kommun en massiv utbyggnad av området Södra staden, som sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder och från Gottsunda i väster till Fyrisån och förbindelserna med Bergsbrunna i öster. Detta kommer innebära en stor förändring i stadsbilden, för miljön i området och de människor som bor där. Vilka baksidor kan finnas med dessa typer av utvecklingsprojekt? Hur påverkar utbyggnaden de redan boende i området? Vilka röster hörs och vilken hänsyn tar beslutsfattare till olika intressen?
Framtidsakademin ordnar den 26 april ett panelsamtal om dessa frågor med syftet att låta olika röster och perspektiv mötas för att tillsammans skapa en bild av såväl nyttorna med projektet och de dilemman som kan uppstå.

Panelsamtal med:
– Erik Pelling, kommunalråd (S) i Uppsala kommun med ansvar för bland annat plan- och byggnadsfrågor
– Kristina Mårtensson, projektansvarig för utbyggnaden av Ulleråker
– Tuula Eriksson, forskare i landskapsarkitektur och stadsutveckling vid SLU
– Sara Borsiin, boende i Ulleråker och journalist

Fri entré och öppet för alla. Välkommen!


 

Tema våren 2017: “Vem har rätt till (bo)staden?”

Vilka tas hänsyn till när vi planerar för växande städer och offentliga rum? Vilka hamnar utanför och trängs undan? Hur undviker vi segregation och utanförskap? Vilka rättigheter har vi som hyresgäster, bostadsägare och medborgare? Frågor som dessa ligger till grund när Framtidsakademin under vårterminen 2017 tar sig an frågor om stadsplanering, bostadspolitik, gentrifiering, social rättvisa och mycket mer.Om Framtidsakademin

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling.Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls i regel kl. 18 sista onsdagen varje månad under terminerna på Stadsbiblioteket (Svartbäcksgatan 17). Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!