April 26: Open seminar – To Change the World


Open seminar (free of charge) April 26 at 18.00-20.00 in collaboration with the Sigtuna Foundation and Social Entrepreneurship Forum, register at www.sigtunastiftelsen.se

26 april kl. 18:00 – 20:00: Att förändra världen – Öppet seminarium i samverkan med Sigtunastiftelsen och SE-Forum

Seminariet är på engelska

Vi vill nog alla påverka världens utveckling i en positiv riktning. Vi vill göra skillnad och känna att vi bidrar till en bättre värld. Samtidigt står vi inför globala utmaningar som är så stora och omfattande att det är lätt att känna sig modlös. Vi kan känna att det lilla vi kan göra inte spelar någon roll. Men på samma sätt som människor medverkat till att skapa många av de problem vi idag lever med, kan människor medverka till att lösa dem. Vi kan förändra världen!

SE Forum (Social Entrepreneurship Forum) är en icke-vinstdrivande organisation som driver kapacitets-byggande program för sociala entreprenörer från hela världen. Dessa entreprenörer har startat konkreta, lokala verksamheter i syfte att göra livet bättre för människor och miljön och varje år bjuder SE Forum in åtta av dem till ett acceleratorprogram i Sverige. En del av detta program genomförs på Sigtunastiftelsen. I samband med det får vi möjlighet att träffa dessa entreprenörer, och att utmanas och inspireras när det gäller hur vi alla på olika sätt kan medverka i skapandet av en bättre värld.

Pris: Gratis
Plats: Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna