Deadline 12 okt: amanuensanställning utlyst – Livsfilosofi 25%


Ta chansen och sök världens roligaste och mest kreativa jobb!

1 amanuensanställning 25% 8 månader för kursen Livsfilosofi och det moderna samhället är utlyst, sista ansökningsdag 2017-10-12.

Läs mer och sök här: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=170483

Läs mer om kursen här: www.cemus.uu.se/lf