Dec 1: Framtidsakademin – Extremväder: Risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i SverigeVarmt välkommen till en öppen föreläsning “Extremväder: Risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i Sverige” med Jennie Barron, Professor, Institutionen för mark och miljö, SLU, och Jens Rommel, Forskare, Institutionen för ekonomi, SLU!

När: 1 december kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Online: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOSU9EAg6Z4Vt-Ke0CCEUMg eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62192745380 Meeting ID: 621 9274 5380

En gemensam föreläsning som fokuserar på extremväder, klimatförändringar, jordbruk och matsäkerhet, utifrån forskning som kombinerar de biofysiska förhållandena med de beteendevetenskapliga, ekonomiska förutsättningarna. Forskningens preliminära resultat behandlar även hur jordbrukare förhåller sig till och relaterar till extremväder. Läs mer om forskningsprojektet här: https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/hydroteknik/extremt-vader-och-resiliens-i-svenskt-jordbruk/.

Jennie Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Hennes forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning. Hon är särskilt intresserad av utveckling och omvandling av jordbrukets landskap och ekosystem, vatten- och markanvändning, biståndspolitiska frågor och kapacitetsuppbyggnad, med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien. Läs mer här: https://www.slu.se/om-slu/akademiska-hogtider/professorsinstallation/nya-professorer/professorer-2018/jennie-barron/.

Jens Rommel är forskare vid Institutionen för ekonomi, Beslutsfattande och management, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Läs mer här: https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-rommel/.


Höstens tema är (O)naturliga katastrofer. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla – online och på Stadsbiblioteket om omständigheterna tillåter. Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls tre gånger per termin, kl. 18.00-19.00 online och i Mallas sal på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, om omständigheterna tillåter det. Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

 

Program våren 2021 – (O)naturliga katastrofer


Under hösten 2021 arrangerar vi tre föreläsningar på temat (O)naturliga katastrofer.

Varmt välkomna till en spännande höst!

 

27 oktober kl. 18:00-19:00, Susann Baez Ullberg, Biträdande universitetslektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

När det värsta har hänt. Minne, glömska och moralitet efter katastrofer

Katastrofer vänder upp och ner på tillvaron i drabbade samhällen. Denna föreläsning handlar om hur man i olika samhällen skapar mening, fördelar ansvar och hanterar effekterna av katastrofer med exempel från föreläsarens egen forskning om översvämningar och skogsbränder.

När: 27 oktober kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online

Susann Baez Ullberg är biträdande universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen återfinns huvudsakligen inom miljö- och katastrofantropologin, och har teoretiskt mest intresserat sig för temporalitet – hur tid konstrueras socialt, och tidens betydelse för hur människor lever och samhällen organiserar sig i tider av kris och däremellan. Hon har genomfört etnografiska studier i Europa (Sverige och Spanien), men hennes etnografiska hjärta klappar hårdast för Latinamerika där hon har gjort fältarbete i både Argentina och Peru. Hennes nästa forskningsprojekt kan komma att handla om grundvatten och det sociala och politiska livet under våra fötter, eller om hur barkborrar förpestar våra skogar och vad vi försöker göra åt det. Läs mer här: https://mp.uu.se/sv/web/profilsidor/start/-/emp/N17-943.

 

10 november kl. 18:00-19:00, Sara Bondesson, Biträdande universitetslektor, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan

(O)naturliga och (o)jämlika katastrofer

Föreläsningen belyser hur naturkatastrofer är socialt, politiskt och ekonomiskt producerade, snarare än naturliga och hur dess effekter hänger samman med underliggande maktordningar och ojämlikheter i våra samhällen, trots att en naturkatastrof för många kan framstå som jämlik i att den drabbar alla.

När: 10 november kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online

Sara Bondesson är biträdande universitetslektor vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan och har också koppling till Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med särskilt fokus på sårbarhetsreduktion och social ojämlikhet. Sara bedriver för närvarande ett tvåårigt forskningsprojekt som fokuserar på jämställdhetsarbete inom ramen för internationella insatser. Läs mer här: https://www.fhs.se/sc/profilsida.html?identity=400.516db77716142595606442c8.

 

1 december kl. 18:00-19:00, Jennie Barron, Professor, Institutionen för mark och miljö, SLU, och Jens Rommel, Forskare, Institutionen för ekonomi, SLU

Extremväder: Risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i Sverige

En gemensam föreläsning som fokuserar på extremväder, klimatförändringar, jordbruk och matsäkerhet, utifrån forskning som kombinerar de biofysiska förhållandena med de beteendevetenskapliga, ekonomiska förutsättningarna. Forskningens preliminära resultat behandlar även hur jordbrukare förhåller sig till och relaterar till extremväder. Läs mer om forskningsprojektet här: https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/hydroteknik/extremt-vader-och-resiliens-i-svenskt-jordbruk/.

När: 1 december kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online

Jennie Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Hennes forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning. Hon är särskilt intresserad av utveckling och omvandling av jordbrukets landskap och ekosystem, vatten- och markanvändning, biståndspolitiska frågor och kapacitetsuppbyggnad, med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien. Läs mer här: https://www.slu.se/om-slu/akademiska-hogtider/professorsinstallation/nya-professorer/professorer-2018/jennie-barron/.

Jens Rommel är forskare vid Institutionen för ekonomi, Beslutsfattande och management, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Läs mer här: https://www.slu.se/en/ew-cv/jens-rommel/.


Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.