Online & framflyttat: Framtidsklubben GRO fortsätter under vårterminen 2021


Framtidsklubben fortsätter under vårterminen 2021. Online för årskurs 7-9 med start som planerat i februari. För årskurs flyttas tillfällena till senare i vår, besked kommer i mars.

Utskick från Uppsala kommun kommer under januari 2021.


Framtidsklubben GRO är ett samarbete mellan CEMUS och Uppsala kommun där grundskoleelever deltar i en fritidsklubb där olika hållbarhets- och framtidsfrågor diskuteras. Fritidsklubben riktar sig till skolelever i Uppsala i årskurs 4-9 med särskild begåvning, antal platser är begränsat, och klubben är uppdelad i två grupper: årskurs 4-6 samt 7-9. Genom olika övningar, interaktiva föreläsningar, diskussioner, rollspel och workshops får dessa elever chans att fördjupa sig tillsammans med andra elever från olika skolor i Uppsala kommun. Verksamheten startade under vårterminen 2019 med stort intresse och engagemang från Uppsalas grundskoleelever. Projektet drivs gemensamt av Uppsala kommun och CEMUS, med gruppledare bestående av amanuenser på CEMUS samt studenter vid Uppsalas universitet och SLU.