Ekokritik: naturen i litteraturen – nu publicerad digitalt


Det är med stor glädje vi nu igen kan publicera antologin Ekokritik: naturen i litteraturen, den här gången digitalt. Tack till alla medverkande författare!Baksidestext från den tryckta upplagan 2007
Antologin Ekokritik: naturen i litteraturen samlar för första gången aktuell svensk ekokritisk forskning och vill därmed presentera det internationellt växande ämnet ekokritik för en svensk publik. Den har sitt ursprung i den doktorand- och magisterkurs Ekokritik – naturen i litteraturen som gavs av CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och SLU, hösten 2005. Essäerna tar avstamp i denna kurs innehåll såsom den presenterades både av föreläsarna och i deltagarnas analyserande artiklar. De visar prov på en stor bredd när det gäller genre, val av analytiskt tillvägagångssätt och teoretiskt ramverk. Så finns här samlade analyser av film, poesi och skönlitteratur ur olika epoker och olika problematiseringar av vad natur är och hur den representeras i texten. I sin helhet visar essäerna på det ekokritiska fältets teoretiska möjligheter och lämnar förhoppningsvis ett bidrag till en djupare förståelse av relationen mellan natur, kultur och text.

 

DN Kultur & Nöje skriver om Ekokritik-boken i Essän – Natur och litteratur
En ny, grön gren har växt ut på litteraturvetenskapens träd. Ekokritiken synar både klassiska och moderna författares och texters förhållande till miljön, men kan också studera larmrapporternas stilmedel. Läs mer här: https://www.dn.se/arkiv/kultur/natur-och-litteratur/

Läs boken i tryckt form på ditt bibliotek
Här hittar du antologin i tryckt form på olika bibliotek: http://libris.kb.se/bib/10378984

 

Beskrivning av skriftserien från 2007
CEMUS SKRIFTSERIE har som mål att uppmärksamma aktuell forskning som är knuten till CEMUS och som vi tycker vara intressant för en bredare allmänhet att ta del av. Skriftserien är tvärvetenskapligt upplagd och kommer att visa på en stor vetenskaplig bredd som ämnar inspirera till en kritisk och ämnesöverskridande förståelse av de trängande frågor kring hållbar utveckling som världen står inför. Dess fokus riktas mot de globala miljö- och utvecklingsproblemen som belyses ur olika discipliners perspektiv, och förhoppningen är att därigenom bidra till en ökad medvetenhet och fördjupade kunskaper om världens överlevnadsfrågor samt inspirera till fortsatt engagemang och forskning.


Läs mer om CEMUS Research Forum, CEFO:s aktiviteter här climatechangeleadership.blog.uu.se/cefo och CEMUS verksamhet här på www.cemus.uu.se