Framtidsklubben GRO fortsätter läsåret 2022-2023 med start för höstens program 28 september


Hoppas ni alla har haft ett skönt sommarlov och redo för ett nytt skolår. Framtidsklubben GRO fortsätter som tidigare år med träffar på plats på Geocentrum, Villavägen 16, totalt 7 träffar (kl. 16.30-18.00) för årskurs 4-6, och 11 träffar (kl. 18.00-19.45) för årskurs 7-9.

Hör av er med frågor om anmälan, specialpedagogik till Kristina Alricson, Specialpedagog Centrala teamet
Avdelning Barn- och elevhälsan Uppsala kommun, kristina.alricson[a]uppsala.se, och frågor om lokaler, upplägg till Daniel Mossberg, Kurssamordnare och Samverkansansvarig CEMUS, Uppsala universitet och SLU, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se.


Framtidsklubben GRO är ett samarbete mellan CEMUS och Uppsala kommun där grundskoleelever deltar i en fritidsklubb där olika hållbarhets- och framtidsfrågor diskuteras. Fritidsklubben riktar sig till skolelever i Uppsala i årskurs 4-9 med särskild begåvning, antal platser är begränsat, och klubben är uppdelad i två grupper: årskurs 4-6 samt 7-9. Genom olika övningar, interaktiva föreläsningar, diskussioner, rollspel och workshops får dessa elever chans att fördjupa sig tillsammans med andra elever från olika skolor i Uppsala kommun. Verksamheten startade under vårterminen 2019 med stort intresse och engagemang från Uppsalas grundskoleelever. Projektet drivs gemensamt av Uppsala kommun och CEMUS, med gruppledare bestående av amanuenser på CEMUS samt studenter vid Uppsalas universitet och SLU.

www.cemus.uu.se/gro