Lars Tranvik new director at CEMUS from January 2021


This post is only available in Swedish

 

Lars Tranvik, professor i limnologi, blir föreståndare för CEMUS efter nyår.

Välkommen till oss! Hur känns det att börja som föreståndare på CEMUS?
– Bra! Uppsala universitet är som helhet väldigt fokuserat på ämnesdiscipliner, utbildningar som de hos CEMUS är viktiga tillskott.

Har din egen forskning någon koppling till CEMUS?
– Ja, det tycker jag. Jag forskar inom limnologi, dvs inlandsvattnens ekologi. Min nuvarande forskning handlar om kolets kretslopp, med tydliga kopplingar till klimatförändringarna. Den knyter samman flera olika typer av expertis. Vi försöker förstå hur organiskt material bryts ner i naturen och bidrar till flöden av koldioxid och metan till atmosfären, och vad som gör att det också kan “stanna i marken” under mycket lång tid. Det här gör vi på alla skalor från molekyler och mikroorganismer, upp till de globala flödena av växthusgaser. Det är grundforskning, men också centralt med avseende på klimat- och miljöförändringar.

Har du samarbetat med CEMUS tidigare?
– Jag gjorde på uppdrag av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten en utredning 2015 av den organisation som CEMUS var en del av då, tillsammans med en kollega från SLU. CEMUS som det ser ut nu är delvis en följd av den utredningen.

Kommer du att sitta på Geocentrum?
– Jag kommer att vara CEMUS-föreståndare på 25%, och hoppas kunna sitta på Geocentrum en dag i veckan. Övrig tid skall jag huvudsakligen ägna åt forskning, på Evolutionsbiologiskt Centrum.

Är det något speciellt som du ser fram emot?
– Jag ser också fram emot dels att engagera mig lite mer i grundutbildning, och även att vara med i en miljö med en bred syn på hållbarhetsfrågor. Jag har tidigare haft roller i SIWI (Stockholm International Water Institute) och SRC (Stockholm Resilience Centre), och tycker de vidare samhällsperspektiv sådana organisationer har är väldigt inspirerande.

https://www.geo.uu.se/news/?tarContentId=912356