Deadline Jan 17: Late application to all spring 2021 courses open – Sen anmälan öppen till alla vårterminens kurser


There is places available for all spring 2021 course at CEMUS, click on posters or links below to make a late application at antagning.se. Deadline January 17 midnight (later for the Livsfilosofi-course)

Det finns plats på alla CEMUS vårterminskurser 2021, klicka på affischer eller länkar nedan för att komma till sen anmälan på antagning.se. Deadline 17 januari midnatt (utom för Livsfilosofikursen där deadline är i mars).