Moment 1: Introduktion till livsfilosofi, samhälle och hållbarhet 23 mars – 31 mars


Uppdaterat 2020-03-30 kl. 14:06 DM

Här: http://www.web.cemus.se/lf-2020-moment-1/ (l-ord: Livsfilosofi2020) finns en backup-sida för Moment 1 när tekniken i form av universitetets hemsida och/eller Youtube-videos och material och/eller Zoom och och/eller internet inte fungerar. Skriv ut eller spara den digitalt så du kan komma åt den även om internet inte fungerar.


Inledande inspiration och inramning

 

Allt är möjligt, allt kan hända. Framtiden är så öppen att det varken är önskvärt eller möjligt att skapa sig en färdigsnickrad livsfilosofi. Då skulle vi stagnera. Filosofi börjar med förundran och slutar med förundran – djup förundran.

― Arne Næss med Per Ingvar Haukeland, s. 10 1999

 


Kursmål, kursböcker, teknik, kommunikation, förberedelseuppgift och examinerande seminarium

Tidsplanering moment 1

Kursen ges på 50% under andra halvan av vårterminen. Du ansvarar själv för tidsplaneringen av studietiden och den kommer vara olika för olika personer med olika studieteknik, studievana och förkunskaper inom ämnet. En övergripande uppskattning för de 28 timmarna du har att använda under moment 1 är:

 • Video, audio, bildmaterial eller motsvarande: 2 timmar.
 • Kursböcker och övrig läsning: 13 timmar.
 • Författande av förberedelseuppgift: 10 timmar.
 • Examinerande seminarium: 3 timmar
 • Vid tid över fördjupningsläsning och aktiviteter.

 

Kursmål för moment 1

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och argumentera för ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken och konsekvenserna därav;

 

Kursböcker och läsanvisning moment 1

Under moment 1 läser du hela boken Næss, Arne & Haukeland, Per Ingvar (2005). Livsfilosofi: ett personligt bidrag om känslor och förnuft. Boken finns att ladda ner på www.studentportalen.uu.se.

Som komplement kan samlingssidan https://openairphilosophy.org/arne-naess/ användas.

 

Teknik och kommunikation under kursen

För att kunna läsa kursen kommer du behöva en fungerande dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Seminarier, workshops och möten online underlättas om du har externa hörlurar med mikrofon eller motsvarande system. Det är viktigt att du laddar ner Zoom här: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom/installera-zoom och installerar det på den dator, platta eller telefon du kommer att använda vid seminarier, workshops och möten. När du installerat programmet behöver testköra det genom att klicka ‘New meeting’ (orange knapp) och se till att ljud och video funkar. Här finns några tips angående Zoom-möten: 9 tips för ett bra e-möte.

Varje måndag-onsdag mellan kl. 10.00-15.00 finns jag (Daniel Mossberg) tillgänglig via sms 073-065 02 28, ringer upp om det är något brådskande. Svar via email kan ta minst en vecka.

Skriftlig förberedelseuppgift moment 1

Välj ut två stycken eller kortare citat från Næss, Arne & Haukeland, Per Ingvar (2005). “Livsfilosofi: ett personligt bidrag om känslor och förnuft” (eller motsvarande material, se läsanvisning till vänster). Ett stycke eller citat som handlar om något du håller med om. Ett som handlar om något du inte håller med om. Använd det antal sidor du behöver och det sätt att referera du är van att använda sen tidigare.

Uppgiften ska författas enligt följande upplägg:

 1. Inled med att direktcitera det första stycket eller citatet du valt (inkludera hela även om det är långt).
 2. Argumentera, analysera för varför du håller med det första stycket, citatet. Bygg dina argument på egna livserfarenheter och perspektiv, samtidigt som du underbygger ditt resonemang med referenser och källor.
 3. Direktcitera det andra stycket eller citatet du valt (inkludera hela även om det är långt).
 4. Argumentera, analysera för varför du inte håller med det andra stycket, citatet. Bygg dina argument på egna livserfarenheter och perspektiv, samtidigt som du underbygger ditt resonemang med referenser och källor.

Ladda upp din förberedelseuppgift på www.studentportalen.uu.se senast kl 9.00 tisdag 31 mars.

 

Examinerande seminarium moment 1

Under det examinerande seminariet 31 mars kl. 9.15-12.00 kommer vi att fokusera på era texter och diskussioner i förberedelseuppgiften. Det preliminära upplägg ser ut så här:

 1. Helgrupp: Hej och välkomna! Funkar tekniken för alla?
 2. Helgrupp: Presentationsrunda – namn, kort personlig presentation, vart du är just nu, varför du vill läsa just den här kursen och hur det känns att läsa kursen på distans
 3. Mindre grupper: Hur påverkas du av Coronaviruset? Vilka tankar, känslor väcks? Hur hanterar du den här situationen och hur kan vi hjälpa varandra?
 4. Mindre grupper: Diskussion utifrån förberedelseuppgiften – välj ut ett av styckena, citaten och visa det via dela skärm eller chatten eller läsa upp, sammanfatta din diskussion (argumentation, analys) och diskutera sen alla i gruppen. Sen går turen vidare till nästa person tills ni är klar.
 5. Paus
 6. Helgrupp: Gemensam diskussion utifrån era diskussioner i utbrytningsgrupper.
 7. Mindre grupper: Hur tolkar du kursmålet från kursplanen: “analysera och argumentera för ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken och konsekvenserna därav”? Vad kan sägas vara exempel på den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken? Försök att knyta an till kursboken (eller motsvarande material) och online materialet på den här sidan (se nedan).
 8. Helgrupp: Avslutande gemensam diskussion – En filosofi för att leva livet fullt ut? En filosofi för att överleva med värdighet?
 9. Helgrupp: Nästa moment på kursen

Delmoment

Texter (klicka på den fetmarkerade länken), video, audio och bildmaterial

Introduktion till livsfilosofi, samhälle och hållbarhet

What Is Sustainability?
– Richard Heinberg, March 15, 2012, From The Post Carbon Reader: Managing the 21st Century’s Sustainability Crises


Fördjupningsläsning och aktiviteter

Att studera vid CEMUS – mål, syften, distansutbildning och tvärvetenskap

Rekommendationer om coronaviruset
– uppdatering 17 mars 2020, Uppsala universitet

Att läsa på distans UU
– Att läsa på distans, Uppsala universitet

Referensguiden UU
– Referensguiden, Uppsala universitet

What Is Education For?
– David Orr, 1991, The Learning Revolution

Över gränserna – En analytisk blick på Cemus utbildningsmodell
– Kronlid OCH Österbergh, 2011, kapitel i “Över gränserna – Om CEMUS utbildning för förändring”.

Pedagogiskt program för Uppsala universitet
– Uppsala University, 2018

Fördjupningsaktivitet moment 1

Gör en 4.6 km djuptidsvandring genom Jordens historia (Deep Time Walk)
Ladda ner gratisappen här: https://www.deeptimewalk.org/.

The Deep Time Walk is a 4.6 km walking audio history of life. This unfolding takes you from 4.6bn years ago to the present day, with each metre representing one million years. During the narrated walk you learn how our planet evolved over this vast stretch of time, including the accretion of the Earth from a disc of rocky debris, the formation of the oceans and atmosphere, the appearance of bacteria – the first life, then the first nucleated cells, and, eventually, multicellular organisms. As you walk you begin to recognise the long geological processes and self-regulating patterns that have produced the conditions for the evolution of life.