New course pages for current and future students launched


Course pages for current and future students

For the latest course information (schedule, literature and more) se courses below. For all general study-related questions, contact Director of Studies Daniel Mossberg at daniel.mossberg@csduppsala.uu.se

Höstterminen 2015 – Autumn 2015

Kursen Människan och naturen är inställd höstterminen 2015.

Hållbar utveckling A, 30 hp
HUAVad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?
Läs mer »

 

Global miljöhistoria, 7.5 hp
GMHVad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid? Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras.
Läs mer »

 

Klimatet, energin och det moderna samhället
KEPå vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan ett övergripande systemperspektiv på klimatförändringar och energifrågor bidra i arbetet med hållbara lösningar? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt?
Läs mer »

 

Master Programme in Sustainable Development
CEMUS is responsible for three course within the programme: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits, Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits, and Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 credits.
Read more »
MSD IntroMSD Seminar Series AutumnMSD Seminar Series Spring

Global Sustainability Studies, 30 credits
GLSSThis fall semester course package of 30 credits offers you the choice of the following courses: Global Challenges and Sustainable Futures 7.5 credits, Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden 7.5 credits, The Global Economy – Environment, Development and Globalisation 15 credits, and Sustainable Development – Project Management and Communication 15 credits.
Read more »

 

Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits
GCSFWhat are the challenges facing humanity today and in the future? How can we create and rediscover sustainable ways of living on this planet? With accelerating trends such as climate change, water scarcity, energy depletion, social injustice, economic crisis, resource wars and other challenges, there is a growing need for sustainable alternatives.
Read more »

 

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 credits
SDSWESweden is often portrayed as a world leader within the sustainability field, but does Sweden live up to that image? Which Swedish examples can serve as inspiration and a model for sustainability on a global level? The concept of Sustainable Development has become one of the most contested and important concepts of our time.
Read more »

 

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits
GECWhat is the real wealth of nations? How is the global economic system performing under increasing ecological and social pressures? Which institutions and actors have the best opportunities to work towards building desirable and sustainable economies? The course aims to present a variety of theoretical perspectives on issues of political economy in the context of sustainable development.
Read more »

 

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits
SDPMCDo you want start up a sustainability project and reach others with your ideas? Then this is a course for you! This course gives you an introduction to project management models for working with sustainable development that combine different practical and creative tools in planning, implementation, communication and evaluation. The course is designed for students that independently want to plan and implement a project idea that contributes to a sustainable development.
Read more »