Anmälan, antagning, registrering och obligatoriska kursstarter vårterminen 2017


Viktiga datum och deadlines

8 december
Antagningsbesked med svarskrav: på eftermiddagen den 8 december kan du se ditt antagningsbesked på www.antagning.se. Kom ihåg att du måste svara ja för att behålla din plats. Gå in på Mina sidor för att läsa och svara på det.

15 december
Om du missat att ansöka till någon av våra kurser kan du göra en sen anmälan på www.antagning.se. En sen anmälan innebär att du kan gå kursen om det blir platser över, vilket varierar mellan olika kurser. Efter du gjort din sena anmälan så är nästa steg att komma till den obligatoriska kursintroduktionen för respektive kurs, se tider nedan.

19 december
Välkomstbrev skickas ut via email med kursinfo som preliminärt schema, litteratur och obligatoriska kursintroduktioner.

19 december
Sista svarsdag – den 19 december kl. 24.00 är det sista chansen att svara på ditt antagningsbesked på www.antagning.se.

22 december
Andra antagningsbeskedet: på eftermiddagen den 22 december publiceras det andra antagningsbeskedet. Det behöver du inte svara på.

30 december
Webbregistrering öppnar på https://studentportalen.uu.se. Du hittar inloggningsuppgifter i utskicket från Uppsala universitet. Du behöver webbregistrera dig annars förlorar du din plats, se deadlines för webbregistrering nedan.

9 januari kl. 24.00
Sista dag för webbregistering för kurserna:
– Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 hp
– Hållbar utveckling B, 30 hp
– Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp
– Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 hp
– Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 hp

10 januari kl. 24.00
Sista dag för webbregistrering för kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp

11 januari kl. 24.00
Sista dag för webbregistering för kursen Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 hp

13 januari kl. 24.00
Sista dag för webbregistering för Masterprogrammet i hållbar utveckling: Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 hp

16 januari kl. 9.15
Obligatorisk kursintroduktion Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 hp, i rum 12:010, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

16 januari kl. 10.15
Obligatorisk kursintroduktion Hållbar utveckling B, 30 hp, i Skåne, Geocentrum, Villavägen 16, karta: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

16 januari kl. 10.15
Obligatorisk kursintroduktion Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp, i Stuffen, Geocentrum, Villavägen 16, karta: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

16 januari kl. 13.15
Obligatorisk kursintroduktion Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 hp, i rum 12:010, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

16 januari kl. 17.15
Obligatorisk kursintroduktion Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 hp, i den nya Bruzewitz-salen, Östra Ågatan 19, karta: Gamla torget.

January 16 kl. 18.15
Open spring semester start-up lecture – 25 years of changing the world with Bengt Gustafsson. Warmly welcome to CEMUS open spring semester start-up lecture “25 years of changing the world” with Bengt Gustafsson, professor in astro physics and one of the supporting founders of CEMUS. The lecture is part of the joint spring semester start, but is also open to alumni and the public. January 16 at 18.15-20.00 in the new Bruzewitz lecture hall, Östra Ågatan 19, Uppsala. The lecture followed by a mingle with music and the launch of the 25 year celebration.

17 januari kl. 17.15
Obligatorisk kursintroduktion Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp, i rum 12:129, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

18 januari kl. 19.15 – OBS ÄNDRAD TID
Obligatorisk kursintroduktion Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 hp, i rum 12:004, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

20 januari kl. 10.15
Obligatorisk kursintroduktion Masterprogrammet i hållbar utveckling: Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 hp, i Småland, Geocentrum, Villavägen 16, karta: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

21 mars kl. 24.00
Sista dag för webbregistering för kursen: Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp.

28 mars (tid meddelas senare)
Obligatorisk kursintroduktion Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp, lokal meddelas senare.


Information till antagna och efterantagna
Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida. Olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Är du NY student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Tänk på att du måste registrera dig i tid och under registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats på kursen. Om problem uppstår vid registrering så kontakta studierektor daniel.mossberg@csduppsala.uu.se innan registreringsperiodens slut. Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa kursen så kontakta oss för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka kursen på nytt via Antagning.se.

Information till villkorligt antagna
Ta kontakt med studierektor Daniel Mossberg, via e-post daniel.mossberg@csduppsala.uu.se med underlag som styrker att du är behörig. Märk e-posten med ”Villkorligt antagen + anmälningskod eller kurskod”. Detta ska ha inkommit senast 1 veckor innan kursstart.

Information till reserver
Som reserv eller sent anmäld behöver närvara vid den obligatoriska kursintroduktion, där vi ser om vi kan erbjuda dig en plats, se tider ovan.

Frågor och svar
Läs mer på www.uu.se/utbildning/antagning/efter-anmalan, www.uu.se/utbildning och www.uu.se/valkommen.

Hur går registreringen till?
– All registrering sker via webbregistrering på www.studentportalen.uu.se, deadline 1 vecka innan kursstart, se tider ovan.

När kan jag tidigast registrera mig och när stänger den?
– Webbregistrering öppnar 30 december och stänger 1 vecka innan obligatorisk kursstart, se exakta tider ovan. Kom ihåg att innan dess svara ja via antagning.se (senast 19 december). För reserver och sent anmälda gäller särskilda regler, se nedan.

Vad händer om jag missar registreringen?
– Om du missar webbregistreringen riskerar du att förlora din plats, kontakta oss via telefon eller sms: 073-065 02 28.

Hur och när ska jag registrera mig om man är reservantagen eller gjort en sen anmälan?
– Som reserv eller sent anmäld behöver närvara vid den obligatoriska kursintroduktion, där vi ser om vi kan erbjuda dig en plats, se tider ovan.

Vem kontaktar jag på institutionen om jag har frågor?
– Kontakta susdev@geo.uu.se för studievägledning eller daniel.mossberg@csduppsala.uu.se gällande övriga frågor, vid brådskande fall via sms: 073-065 02 28.