Sep 23: Öppen endagskonferens – Vägen till korruption


Vägen till korruption är inte alltid så tydlig, och även i demokratiska strukturer behöver vi fler redskap för att synliggöra och hantera korruptiva tendenser.

Det är viktigt med en sunda regler för ansvarsfördelning för att gynna demokrati. Makt bär med sig risker, och det behöver vi förhålla oss till när vi i vår yrkesroll eller som ideellt engagerade jobbar för att förbättra förutsättningar för människor i vårt samhälle. Vilken sorts kultur i en organisation gör att korruptiva tendenser kan uppstå? Hur bygger vi strukturer som gynnar en riktigt frisk demokrati, och som motverkar korruption?

Detta ska vi djupdyka i under konferensen ”Vägen till korruption”! Talare på programmet är Bo Rothstein, professor vi Oxford universitet, Brian Palmer, antropolog på Uppsala Universitet, samt John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Göteborgs universitet, samt ett samtal med Uppsala Universitets rektor Eva Åkesson. Kulturdebattören Stina Oscarson modererar en paneldebatt med deltagare från arrangörsorganisationerna. Välkomna!

Arrangörer: Hyresgästföreningen, Kommunal, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, ABF, Ordfront och CEMUS.