Höstterminen 2017 – sista svarsdag 28 juli


Har du sökt till en CEMUS-kurs i höst och blivit antagen?

Sista svarsdag är den 28 juli kl. 24.00 på www.antagning.se

Preliminära scheman och övrig kursinfo läggs upp här på hemsidan första veckan i augusti.