Autumn semester 2017: Online registration and mandatory course introductions


EXCHANGE STUDENTS NEED TO ATTEND MANDATORY COURSE INTRODUCTIONS TO REGISTER, ALL OTHERS SEE BELOW

ONLINE REGISTRATION OPENS AT STUDENTPORTALEN AUGUST 7 AT THE EARLIEST – DEADLINE AUGUST 20 MIDNIGHT

Information till antagna och efterantagna
Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig på www.studentportalen.uu.se på respektive kurssida. Olika kurser kan ha olika registreringsperioder.

Är du ny student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Tänk på att du måste registrera dig i tid för att inte riskera att förlora din plats på kursen. Om problem uppstår vid registrering så kontakta studieadministrationen via jenny.thor[a]geo.uu.se (eller susdev[a]geo.uu.se) innan registreringsperiodens slut.

Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa kursen så kontakta jenny.thor[a]geo.uu.se för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka om kursen på nytt via www.antagning.se

Information till reserver
Studenter på reservplats kan inte registrera sig på kursen. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut (20 augusti). Eventuellt besked skickas ut via email eller sms, så håll koll email och telefon, svarstid maximum 1 dygn.

Information for admitted students and those who will be admitted via acceptance of late applicants
To begin your studies you must register within the period of registration shown above. As a new student at Uppsala University you must apply for a student account at https://konto.weblogin.uu.se before it is possible to register for the course that you are admitted to.

If you do not have a Swedish personal identity number and cannot pick up a onetime passcode at campus, you should contact the IT Service Desk at the university servicedesk[a]uu.se

If you already have a student account then you can log on to www.studentportalen.uu.se and register for the course.

If you are not able to register please contact jenny.thor[a]geo.uu.se course administration during the period of registration, at the latest.

Information for reserves
You cannot register for the course if you are a reserve. We will contact you by e-mail or text/sms if there’s open positions, you must respond within 1 day maximum.

If you any questions concerning courses please contact course coordinators or director of studies Daniel Mossberg, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se, phone 073-065 02 28Mandatory course introductions – Obligatoriska kursintroduktioner

Monday August 28

Hållbar utveckling A, 30 poäng, kl. 9.15 i Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.

Climate Change Leadership in Practice, 30 credits, at 9.15 in Uppsala Learning Lab, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1.


Tuesday August 29

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits, at 9.15 in room 21:136, Blåsenhus, von Kraemers Allé
.

Global miljöhistoria, 7.5 hp, kl. 09.00 i CEMUS bibliotek, Geocentrum, Villavägen 16.

Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits, at 17.15 in Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.


Wednesday August 30

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits, at 17.15 in Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.


Thursday August 31

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 credits, at 17.15 in Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.


Tuesday October 31 – ONLINE REGISTRATION DEADLINE OCTOBER 23 MIDNIGHT

Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp, kl. 10.15 i Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.