Mar 8: Sustainability Festival – Open Planning Meeting


Wednesday, March 8th 15:15-17:00

@CEMUS Library, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala

* CEMUS Library is down the corridor on the right from the main entrance of Geocentrum. Past the student kitchen, glass door to the right. You will see some couches through the door!

 

 

 

 

[ENGLISH]

Are you interested in co-creating Uppsala Sustainability Festival?

We are now starting up the planning process for this spring’s edition of the Sustainability Festival that will take place on the 18th of May. We hereby welcome all people (students, professionals, NGOs etc) to join us for preparations of this bi-annual event.

You are welcome to come by not only to get an idea of what this Festival is about, but also to contribute with tips and ideas as well as sign up for a working group this spring.

We will start with some background info about the Festival and then move on to bounce ideas for this spring as well as get some concrete plans for how to continue our work up ahead.

In CEMUS Library. Come as you are. Bring a friend or two.
There will be fika.

Read more at: http://www.web.cemus.se/festival/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

[SVENSKA]

Är du intresserad av att medskapa Uppsala Hållbarhetsfestival?

Vi är nu i startgroparna av planeringen inför vårens upplaga av Uppsala Hållbarhetsfestival, som kommer att äga rum den 18:e maj.
Vi välkomnar alla (studenter, yrkesverksamma, organisationer etc.) att vara med och bidra i förberedelserna för detta evenemang.

Du är välkommen att komma förbi bara för att få en bild av vad Hållbarhetsfestivalen är, men också för att bidra med tips och idéer liksom för att gå med i en arbetsgrupp den här våren.

Vi kommer börja med att berätta lite bakgrundsinformation om festivalen och därefter gå vidare till att spåna idéer och skissa på konkreta planer för vårt kommande arbete.

I CEMUS bibliotek. Kom som du är. Ta med en vän eller två.
Det kommer finnas fika.

Läs mer: http://www.web.cemus.se/festival/