Till minne: Lennart Källströmer


Lennart Källströmer (1937-2022) har, som tidigare nämnts (i UNT), avlidit i en ålder av 85 år. Närmast sörjande är hustrun Ingrid Lindqvist Källströmer och Lennart Källströmers syskon. Han var kanslichef på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet från 1991, därtill utbildningsledare och från 1998 Rektors handläggare.

Hur i all sin dar gjorde ni? Hur blev det möjligt att etablera ett omfattande studentdrivet och mångvetenskapligt program kring miljö- och utvecklingsfrågor vid Uppsalas båda universitet redan vid början av 1990-talet, långt innan hållbarhetsfrågorna fått det fokus som de förtjänar? Frågan har ställts till oss många gånger, ofta med illa dold avundsjuka från kollegor vid andra universitetsorter. Bland de svar som kan ges var ett av de mest relevanta: i Uppsala fanns Lennart Källströmer. Han lyssnade intresserat på förslaget från studenterna om ett sådant program, gav en rad konstruktiva synpunkter och hjälpte sedan till att lotsa programmet förbi de akademiska blindskären, samtidigt som han var noga att det skulle uppfylla alla kriterier på saklig vetenskaplighet. Programmet kunde startas med kursen Människan och naturen, och väckte stort studentintresse. Med Lennarts hjälp kunde det utvidgas till fler kurser och stabiliseras genom bildningen av Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS. Centret har alltjämt ett unikt studentinflytande, med entusiaster bland studenterna som drivkraft och etablerade forskare och lärare från olika fakulteter som garanter för kvalitén. Lennarts råd när det gällde uppläggningen, finansieringen och ordningen för centret var avgörande. Han förenade erfarenhet och kunskaper om undervisning och den akademiska miljön med klarsynthet, tålamod och omtänksamhet om studenterna, och därtill var han vänlig och försynt utan att vara medgörlig när ogenomtänkta förslag fördes fram. I den goda tjänstemannatradition som kan prägla svenska universitet var Lennart ett lysande föredöme.

Vi, och många andra kollegor engagerade i CEMUS, minns honom med värme och stor tacksamhet.

Eva Friman, Bengt Gustafsson, Niclas Hällström, Hans Liljenström, Daniel Mossberg, Isak Stoddard, Lars Tranvik, Magnus Tuvendal, Malin Östman