Sista anmälningsdag 8 april: CEMUS erbjuder två uppdragsutbildningar våren 2024


CEMUS erbjuder två stycken tematiska utbildningar inom klimat- och hållbarhetsområdet våren 2024 i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Välkommen med din ansökan senast 8 april!

Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken

Den här utbildningen fokuserar på hur din organisation praktiskt kan arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom en rad olika verksamheter och samhällssektorer. Utifrån den senaste klimatforskningen gällande koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030 sätts konkreta målsättningar fram för vad du vill uppnå inom din verksamhet.

Datum: Våren 2024: 30-31 maj

Sista anmälningsdag: Våren 2024: 8 april midnatt

Plats och upplägg: Två heldagar på plats med eget förberedande arbete innan, med möjlighet till uppföljning efteråt

Avgift: 10 700 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Mer kursinformation och anmälan »

Klimatet i kulturen

Den här utbildningen fokuserar på och utforskar hur olika kulturella uttrycksformer behandlar en av vår tids största, existentiella utmaningar: de nu pågående och framtida klimatförändringarna. Utifrån olika teoretiska verktyg och tvärvetenskapliga tolkningsmodeller arbetar vi i utbildningen med olika praktiska, inspirerande exempel inom skönlitteratur, poesi, film, teater, musik och konst.

Datum: Våren 2024: 23-24 maj

Sista anmälningsdag: Våren 2024: 8 april midnatt

Plats och upplägg: Två heldagar på plats med eget förberedande arbete innan, med möjlighet till uppföljning efteråt

Avgift: 10 700 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Mer kursinformation och anmälan »