Spring semester/Vt 2018: Online registration and mandatory course introductions


EXCHANGE STUDENTS NEED TO ATTEND MANDATORY COURSE INTRODUCTIONS TO REGISTER, ALL OTHERS SEE BELOW

ONLINE REGISTRATION OPENS AT STUDENTPORTALEN DECEMBER 29 – DEADLINE FOR ONLINE REGISTRATION IS JANUARY 10 MIDNIGHT

Information till antagna och efterantagna
Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig på www.studentportalen.uu.se på respektive kurssida. Olika kurser kan ha olika registreringsperioder.

Är du ny student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Tänk på att du måste registrera dig i tid för att inte riskera att förlora din plats på kursen. Om problem uppstår vid registrering så kontakta studieadministrationen via jenny.thor[a]geo.uu.se innan registreringsperiodens slut.

Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa kursen så kontakta jenny.thor[a]geo.uu.se för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka om kursen på nytt via www.antagning.se

Information till reserver
Studenter på reservplats kan inte registrera sig online innan kursstart. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut (10 januari). Eventuellt besked skickas ut via email eller sms, så håll koll email och telefon, svarstid max 1 dygn.

Information for admitted students and those who will be admitted via acceptance of late applicants
To begin your studies you must register within the period of registration shown above. As a new student at Uppsala University you must apply for a student account at https://konto.weblogin.uu.se before it is possible to register for the course that you are admitted to.

If you do not have a Swedish personal identity number and cannot pick up a onetime passcode at campus, you should contact the IT Service Desk at the university servicedesk[a]uu.se

If you already have a student account then you can log on to www.studentportalen.uu.se and register for the course.

If you are not able to register please contact jenny.thor[a]geo.uu.se course administration during the period of registration, at the latest.

Information for reserves
You cannot register online before the course starts if you are a reserve. We will contact you by e-mail or text/sms if there’s open positions, you must respond within 24 hours max.

If you have any questions concerning courses please contact course coordinators or director of studies Daniel Mossberg, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se, phone 073-065 02 28


Important dates – viktiga datum

Tuesday December 19

Sista svarsdag Den 19 december är sista chansen att svara på ditt antagningsbesked. Du måste svara senast kl. 24.00. Last day to reply to your admissions notice at www.antagning.se.

Wednesday December 27

Andra antagningsbeskedet Under dagen den 27 december publiceras det andra antagningsbeskedet. Det behöver du inte svara på. Second admissions notice is published, you don’t need to reply to it.

Friday December 29

Registrering på studentportalen öppnar För att behålla din plats du göra en online registrering på www.studentportalen.uu.se (se instruktioner ovan). Online registration opens at www.studentportalen.uu.se (see instructions above).

Wednesday January 10

Sista dag för online registrering Vid midnatt/24.00 10 januari stänger online registreringen på www.studentportalen.uu.se. Online registration closes January 10 midnight at www.studentportalen.uu.se.


Mandatory course introductions – Obligatoriska kursintroduktioner

Monday January 15

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits, at 9.15 in room 12:010, Blåsenhus, von Kraemers Allé.

Hållbar utveckling B, 30 poäng, kl. 10.15 i Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner , 15 hp, kl. 10.15 i CEMUS bibliotek, Geocentrum, Villavägen 16.

Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 credits, at 13.15 in Norrland II, Geocentrum, Villavägen 16.

Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 credits, at 17.15 in Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.

At 18.15 in Hamberg Lecture Hall: CEMUS joint semester start-up lecture spring 2018 with Anneli Ekblom, Director CEMUS and Senior lecturer at Department of Archaeology and Ancient History.


Tuesday January 16

Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp, kl. 17.15 i Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.


Wednesday January 17

Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 credits, at 17.15 in Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.


Thursday January 18

Master Programme – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 credits, at 10.15 in Hamberg Lecture Hall, Geocentrum, Villavägen 16.


Tisdag 20 mars – ONLINE REGISTRERING DEADLINE 13 MARS MIDNATT

Livsfilosofi och det moderna samhället , 7.5 hp, kl. 17.15, rum meddelas senare.