25 april: Europeisk säkerhet, energiförsörjning och gröna omställningar – Framtidsakademin debattlunch


Varmt välkomna till det andra tillfället av Framtidsakademin som är tillbaks i nytt format som samtals- och debattluncher på Stadsbiblioteket, med tema Europas framtid i anknytning till EU-valet i juni. Välkomna att diskutera världens överlevnads- och framtidsfrågor med forskare och samhällsdebattörer!

Vart: Glasgården, Stadsbiblioteket Uppsala, Svartbäcksgatan 17

25 april kl. 12.15-13.00

Europeisk säkerhet, energiförsörjning och gröna omställningar

Mikael Höök, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper och föreståndare CEMUS, Uppsala universitet
Mikael Höök är universitetslektor i forskningsgruppen Globala Energisystem på institutionen för Geovetenskaper. Hans forskningsfält handlar om främst om fossila bränslen fokuserat på kol och olja, men även kring tillgång på andra naturresurser som förnybara energislag och metaller för grön och kolsnål energiteknik. Vid sidan av detta forskar han även om energisystem och hur de utvecklas över tid. Han undervisar även i energisäkerhet, energikunskap samt flera relaterade kurser. Läs mer här https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N5-943

 

Cecilia Wikström, Stiftelsedirektör Beijerstitelsen, VD Anders Wall stiftelse, Ordförande vid Alva Myrdalcenter, Uppsala universitet och Ordförande European Institute of Public Administration i Maastricht
Cecilia Wikström är tidigare riksdagsledamot 2002-2009 och EU-parlementariker 2009-2019 för Liberalerna, präst sedan 30 år, bland annat i Domkyrkan i Uppsala. I EU-parlamentet var hon ledamot i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, samt i det rättsliga utskottet. Nu VD för flera forskningsstiftelser, bland annat Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelse, ordförande vid Alva Myrdalcenter, Uppsala universitet och ordförande European Institute of Public Administration i Maastricht.


Om Framtidsakademin

Framtidsakademin startade 2004 som en tvärvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna forskare med fokus på olika framtidsfrågor inom det breda hållbarhetsområdet. I samband med 20-årsjubileumet våren 2024 tar vi nya tag och satsar på ett nytt upplägg med samtals- och debattluncher som syftar till att väcka kritiska frågor, skapa debatt och inbjuda till gränsöverskridande samtal där olika perspektiv och människor möts. Vår förhoppning är att på nya sätt belysa bekanta samhällsutmaningar och inspirera i arbetet för en bättre värld!

Framtidsakademin är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Stadsbibliotek i Uppsala.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

 

Program våren 2024 – tema Europas framtid

Vårens samtalsserie granskar närmare Europas många framtids- och hållbarhetsfrågor utifrån ett antal breda, tvärvetenskapliga teman och perspektiv.

 

20 mars kl. 12.15-13.00

Artificiell intelligens, digitala existenser och europeiska teknikframtider

25 april kl. 12.15-13.00

Europeisk säkerhet, energiförsörjning och gröna omställningar

15 maj kl. 12.15-13.00

Demokrati, desinformation och det europeiska informationslandskapet

 

Varmt välkomna till en spännande serie lunchdebatter!

Vart: Glasgården, Stadsbiblioteket Uppsala, Svartbäcksgatan 17


Kommande tillfällen våren 2024

 

15 maj kl. 12.15-13.00

Demokrati, desinformation och det europeiska informationslandskapet

Daniel Lindvall, Författare och Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Klimatledarskap, Uppsala universitet
Daniel Lindvvall är sociolog, forskare, föreläsare och skribent. För närvarande forskar han vid Climate Leadership Initiative vid Geologiska institutionen på Uppsala universitet. Hans forskning handlar om klimat- och energiomställningen, rättviseaspekter och demokrai. Daniel arbetar också som konsult och genom sitt eget företag har han arbetat som rådgivare, föreläsare, moderator för samtal, och rapportförfattare. Han är författare till flera böcker däribland Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid och Folkstyret i rädslans tid. Daniel har arbetat vid Regeringskansliet med demokratifrågor, och har varit Kansliråd och huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning, utredningen översyn av statens stöd för trossamfund, Demokrativillkorsutredningen och Nationell satsning för medie- och informationskunnighet. Under flera år bodde han i Bosnien-Hercegovia och arbetade bl.a. för EU och den Höge Representantens kontor. Hans avhandling handlade om det internationella statsbygget i Bosnien och hur det påverkade relationerna mellan de etniska grupperna. Läs mer här https://daniellindvall.se/

 

Jerker Sundstrand, Senior analytiker vid Myndigheten för psykologiskt försvar
Biografi kommer. Läs mer här https://www.mpf.se/


Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Här finns ett arkiv med tidigare omgångar av Framtidsakademin www.cemus.uu.se/framtidsakademin-arkiv