April 15: Apply to CEMUS autumn 2024 courses / Sista anmälningsdag 15 april


Apply to CEMUS’ autumn 2024 courses! No later than April 15 before midnight at antagning.se.

Read more about how to apply at www.antagning.se. CEMUS offers the following courses in autumn, click on course image or read more to get to direct link to application.


Höstterminen 2024 – Autumn 2024

Hållbar utveckling A, 30 hp
Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?
Läs mer och ansök »

 

Global miljöhistoria, 7.5 hp
Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid?
Läs mer och ansök »

 

Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp
På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?
Läs mer och ansök »

 

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits
Do you want to do a sustainability project, reach others and change the world? Then this is a course for you! In this course, you plan and run a sustainability project in an international and interdisciplinary student group.
Read more and apply »

CAMPUS Climate Change Leadership in Practice, 30 credits
What would climate change leadership in practice look like in different contexts and places in the world? How can you as a student initiate and lead processes that mitigate emissions and adapt societies to a changing climate?
Read more and apply »

 

DISTANCE Climate Change Leadership in Practice, 30 credits
What would climate change leadership in practice look like in different contexts and places in the world? How can you as a student initiate and lead processes that mitigate emissions and adapt societies to a changing climate?
Read more and apply »

 

Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits
What are the challenges facing humanity today and in the future? How can we create and rediscover sustainable ways of living on this planet? With accelerating trends such as climate change, water scarcity, energy depletion, social injustice, economic crisis, resource wars and other challenges, there is a growing need for sustainable alternatives.
Read more and apply »

 

Sustainability Challenges in Sweden, 7.5 credits
Sweden is often described as a world leader in sustainable development, but on what basis? What are the sustainability challenges in Sweden, and is there anything that distinguishes Swedish initiatives for sustainability? How can various initiatives in the field of sustainability in Sweden be improved and revised through a critical review, discussion and process?
Read more and apply »