29 mars: Dominika Polanska om “Att kräva staden tillbaka”


Dominika Polanska, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Foto: Mikael Wallerstedt

Den 29 mars kommer Dominika Polanska till Framtidsakademin och föreläser på temat “Att kräva tillbaka staden: husockupationer och bostadsaktivism i skuggan av en krympande välfärdsstat”.

Dominika pratar utifrån sin forskning om bostadsaktivism och sociala rörelser i Sverige som riktat sig mot en tilltagande gentrifiering (bortträngning) i städerna samt den alltmer kännbara nedrustningen av välfärdspolitiken.

Dominika Polanska är forskarassistent i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och doktorerade 2011 med sin avhandling om inhägnade bostadsområden (gated communitites) i Polen och har därefter fokuserat på sociala rörelser som arbetar med boende- och bostadsfrågor.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Varmt välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling.Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls i regel kl. 18 sista onsdagen varje månad under terminerna på Stadsbiblioteket (Svartbäcksgatan 17). Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

TEMA VÅREN 2017: “Vem har rätt till (bo)staden?”
Vilka tas hänsyn till när vi planerar för växande städer och offentliga rum? Vilka hamnar utanför och trängs undan? Hur undviker vi segregation och utanförskap? Vilka rättigheter har vi som hyresgäster, bostadsägare och medborgare? Frågor som dessa ligger till grund när Framtidsakademin under vårterminen 2017 tar sig an frågor om stadsplanering, bostadspolitik, gentrifiering, social rättvisa och mycket mer.