5 Juni: Konferens om koldioxidbudgetar för kommuner, län och regioner


Under 2018 driver CEMUS, Uppsala universitet och Ramböll ett projekt för att beräkna kommunala, regionala och länsvisa koldioxidbudgetar med utgångspunkt i Parisavtalet. En koldioxidbudget har tidigare beräknats för Järfälla kommun, och nu utvidgas projektet till att omfatta alla som vill delta.

Denna konferens fungerar som en start på projektet, där deltagarna får möjlighet att lära sig mer och samtidigt vara med och forma projektet. Vi går igenom i detalj vad en koldioxidbudget är, hur den tas fram, samt hur den kan användas i ens organisation. Tid är avsatt i programmet för diskussion och frågor.

När: Tisdag 5 juni, 10.00-16.00
Var: Kollaboratoriet Uppsala, Östra Ågatan 19, Uppsala
Kostnad: 1900 SEK/person

Föreläsare och workshopledare
Kevin Anderson, Zennströmprofessor i klimatledarskap, Uppsala universitet
Isak Stoddard, Projektledare klimatledarskap, CEMUS, Uppsala universitet
Martin Wetterstedt, Projektledare Hållbara Samhällen, Ramböll
Megha Huber, Klimat och energistrateg, Järfälla Kommun

Inbjudan
Ladda ner inbjudan med detaljerat program här.

Anmälan
Bindande anmälan görs senast den 24 maj 2018 genom att fylla i detta formulär.

Mer information om Lokala koldioxidbudgetar
Läs mer om projektet kring lokala koldioxidbudgetar här.

För mer information eller frågor kontakta: Isak Stoddard, CEMUS vid Uppsala Universitet och SLU.