CEMUS wins Uppsala Peace Prize! Ceremony at Uppsala Castle


uppsalafredspris-mediumCEMUS väljs till vinnare av Uppsala Fredspris inom kategorin Hållbar Utveckling!

Juryns motivering lyder:

För sitt långvariga och gränsöverskridande arbete för att främja kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor tilldelas CEMUS Uppsala Fredspris i kategorin hållbar utveckling. CEMUS har under sin verksamhetstid särskilt utmärkt sig för sin förmåga att skapa ideellt engagemang hos studenterna och för att engagera lokalsamhället i frågor som rör hållbar utveckling. CEMUS resa från studentinitiativ till internationellt erkänt universitetscentrum inspirerar och visar hur hårt arbete och engagemang kan ge ringar på vattnet, även långt utanför Uppsalas gränser.

Gala med prisutdelningen ägde rum lördagen den 24 okt i rikssalen på Uppsala Slott.

DSC_0396
Ordförande i kommunfullmäktige, Carl Lindberg, presenterar Uppsala Fredspris inom kategorin Hållbar Utveckling till CEMUS.

DSC_0439
Glada vinnare från CEMUS: Ingrid Moum Rieser, Lakin Anderson, Alejandro Marcos Vallas, Isak Stoddard, Friederike May, Jesse Schrage, Saschiko Ishihara & Ernest Eigner.

DSC_0420
Tacktal å CEMUS vägnar av CEMUS Tfn Programdirektör Isak Stoddard.

DSC_0390
Fullsatt i Rikssalen.

Tal av Carl Lindberg , Ordförande i Uppsala Kommunfullmäktige vid Fredsgalan på FN-dagen den 24 oktober 2015 , Rikssalen , Uppsala slott

Herr Talman, Herr Prorektor, pristagare, övriga vänner, kvinnor och män starkt engagerade i fredsarbete, för mänskliga rättigheter och utbildning för hållbar utveckling,

Det är en mycket stor glädje för mig att ha fått de hedersamma uppdraget att dela ut priset för Hållbar utveckling. Glädjen blir inte mindre av att jag personligen tycker att pristagaren CEMUS i allra högsta grad gjort sig förtjänt av detta pris. Det omdömet gäller för övrigt även de andra pristagarna.

Juryns motivering lyder:” För sitt långvariga och gränsöverskridande arbete för att främja kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor tilldelas CEMUS Uppsala Fredspris i kategorin hållbar utveckling. CEMUS har under sin verksamhetstid särskilt utmärkt sig för sin förmåga att skapa ideellt engagemang hos studenterna och för att engagera lokalsamhället i frågor som rör hållbar utveckling. CEMUS resa från studentinitiativ till internationellt erkänt universitetscentrum inspirerar och visar hur hårt arbete och engagemang kan ge ringar på vattnet, även långt utanför Uppsalas gränser ”.

Jag har haft förmånen att som utomstående sympatisör kunna följa CEMUS utveckling ända från dess start åren efter Rio-konferensen 1992 , genom kvällskursen Människan och Naturen. CEMUS skapades av ansvarskännande studenter och lärare som sökte och fick stöd av medvetna universitets ledningar. Idag är CEMUS ett internationellt föredöme genom att det är dess studenter och deras representanter som driver verksamheten, något som i de flesta andra länder skulle betraktas som fullständigt utopiskt. Ett bevis på det var den svenska regeringen beslut i våras att låta CEMUS vara Sveriges kandidat i kampen om UNESCO´s nyinstiftade pris om nyskapande idéer inom Education for Sustainable Development. CEMUS har en viktig pådrivande roll att förmå verksamheten inom sina båda huvudmän Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet präglas av perspektivet hållbar utveckling. Men det gäller även genom engagemanget för ett regionalt centrum för utbildning för hållbar utveckling RCE bidra till att knyta samman våra skolor inom Uppsala kommun och i länet i övrigt med våra båda universitet för att i alla utbildningssammanhang ha hållbar utveckling som en ledstjärna.

CEMUS verksamhet kommer att bli ännu viktigare om Uppsala kommun och Sverige ska kunna bidra till att förverkliga de globala mål för hållbar utveckling som världssamfundet genom FN tog beslut om för mindre än en månad sedan.

CEMUS har stora utmaningar framför sig. Men jag hoppas att detta pris kan bidra till att inspirera till ytterligare goda insatser. GRATTIS!

Mer om Uppsala Fredspris på www.uppsalafredspris.se