16 nov: Öppen föreläsning – Skeva manlighetsideal och krig med Erik Melander


Varmt välkomna till Framtidsakademin tema Krig och fred och höstens sista föreläsning “Skeva manlighetsideal och krig” med Erik Melander, Professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, Uppsala universitet!

16 november kl. 18:15-19:30
Erik Melander, Professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, Uppsala universitet

Skeva manlighetsideal och krig

En stor mängd studier visar att mer jämställda samhällen är fredligare. På individnivå visar det sig att de som identifierar sig med vissa typer av manlighetsideal är mer benägna att ta till våld i olika sammanhang. Denna föreläsning handlar om forskningen om sambandet mellan jämställdhet och fred, ett av de starkaste och viktigaste sambanden som hittats i freds- och konfliktforskningen.

När: 16 november kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket
Online: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69347366366 Meeting ID: 693 4736 6366

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=AA106


Höstens tema är Krig och fred. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla – online och på Stadsbiblioteket om omständigheterna tillåter. Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till en intresserade allmänhet, studenter och andra samhällsaktörer. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Stadsbibliotek i Uppsala.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls tre gånger per termin, ny tid kl. 18.15-19.30 i Mallas sal på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, och online. Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

 

Program våren 2022 – tema Krig och fred

Höstens föreläsningsserie tar avstamp i det brutala ryska anfallskriget i Ukraina och insikten att utan fred är möjligheterna till att ställa om energisystemet, minska utsläpp och klimatanpassa försvinnande små. Den första föreläsningen med Nina von Uexkull, Universitetslektor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, diskuterar frågan om klimatförändringar och olika typer av konflikter relaterat till sin forskning om naturkatastrofer och väpnade konflikter. Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Statsvetenskapliga institutionen och Professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, föreläser om den kommande boken “Bakom och bortom järnridån” och sin forskning under höstens andra föreläsning. Avslutningsvis föreläser Erik Melander, Professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, om sin forskning om skeva manlighetsideal och krig.

Varmt välkomna till en viktig serie föreläsningar på tema Krig och fred!

Photo: Kyrylo Kholopkin

 

14 september kl. 18:15-19:30
Nina von Uexkull, Universitetslektor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Klimat och konflikt

Det senaste decenniet var det varmaste någonsin och de värmeböljor som drabbade Europa under sommaren 2022 påminner om de dystra utsikterna för en framtid med accelererande klimatförändringar. En fråga som får allt större uppmärksamhet bland beslutsfattare och allmänheten är om i fall klimatförändringarna också kommer att leda till flera krig och instabilitet. Med utgångspunkt i de senaste 10 åren av forskning kommer denna föreläsning att presentera vad vi vet om dessa samband. Vi kommer också att diskutera alternativa scenarier för framtid i ljuset av dessa samband och geopolitiska förändringar såsom kriget i Ukraina.

Nina von Uexkull är docent och universitetslektor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet där hon bland annat forskar om klimatförändringar, matosäkerhet och konflikter som en del av det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics www.mistra-geopolitics.se.

När: 14 september kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket
Online: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68292410932 Meeting ID: 682 9241 0932

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N7-1080

 

19 oktober kl. 18:15-19:30
Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Statsvetenskapliga institutionen och Professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Uppsala universitet

Bakom och bortom järnridån – De sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina

När: 19 oktober kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket
Online: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68038538443 Meeting ID: 680 3853 8443

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3449

 

16 november kl. 18:15-19:30
Erik Melander, Professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, Uppsala universitet

Skeva manlighetsideal och krig

En stor mängd studier visar att mer jämställda samhällen är fredligare. På individnivå visar det sig att de som identifierar sig med vissa typer av manlighetsideal är mer benägna att ta till våld i olika sammanhang. Denna föreläsning handlar om forskningen om sambandet mellan jämställdhet och fred, ett av de starkaste och viktigaste sambanden som hittats i freds- och konfliktforskningen.

När: 16 november kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket
Online: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69347366366 Meeting ID: 693 4736 6366

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=AA106


Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Här finns ett arkiv med tidigare omgångar av Framtidsakademin www.cemus.uu.se/framtidsakademin-arkiv-2004-2022