Sista anmälningsdag 14 sep: CEMUS erbjuder två uppdragsutbildningar hösten 2022


CEMUS erbjuder ett antal tematiska utbildningar inom klimat- och hållbarhetsområdet i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Läs mer om uppdragsutbildningar på Uppsala universitet.


Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken

Den här utbildningen fokuserar på hur din organisation praktiskt kan arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom en rad olika verksamheter och samhällssektorer. Utifrån den senaste klimatforskningen gällande koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030 sätts konkreta målsättningar fram för vad du vill uppnå inom din verksamhet.

Datum: Hösten 2022: 17-18 november

Sista anmälningsdag: Hösten 2022: 14 september midnatt

Plats och upplägg: Två heldagar på plats med eget förberedande arbete innan, med möjlighet till uppföljning efteråt

Avgift: 10 700 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Mer kursinformation och anmälan »

Klimatet i kulturen – litteratur, konst, musik och film

Den här utbildningen fokuserar på och utforskar hur olika kulturella uttrycksformer behandlar en av vår tids största, existentiella utmaningar: de nu pågående och framtida klimatförändringarna. Utifrån olika teoretiska verktyg och tvärvetenskapliga tolkningsmodeller arbetar vi i utbildningen med olika praktiska, inspirerande exempel inom skönlitteratur, poesi, film, teater, musik och konst.

Datum: Hösten 2022: 10-11 november

Sista anmälningsdag: Hösten 2022: 14 september midnatt

Plats och upplägg: Två heldagar på plats med eget förberedande arbete innan, med möjlighet till uppföljning efteråt

Avgift: 10 700 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Mer kursinformation och anmälan »


 

Gör din egen utbildning tillsammans med oss

Har du en egen idé på en utbildning du skulle vilja utveckla tillsammans med oss? Hör av dig till Daniel Mossberg, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se eller telefon 073-065 02 28, så bokar vi in ett första idémöte för att se vad du behöver och vad vi kan bidra med. Du kan välja att vara med i planeringen och styra innehållet och upplägget utifrån din organisations intressen och behov, eller mer vara med i den inledande, kreativa fasen och sen lämna över till oss för detaljplaneringen.

Om du vill få en bättre överblick av CEMUS grundutbildningskurser, se www.cemus.uu.se/education/. Dessa poänggivande kurser går att söka till och läsa som student eller att parallellt erbjuda som uppdragsutbildningar, i sin helhet eller som delmoment. Mer om CEMUS samverkansaktiviteter och verksamhet finns att läsa mer om här på vår hemsida.


 

Upplägg och CEMUS modell för uppdragsutbildning

Våra utbildningar bygger vidare på CEMUS utbildningsmodell med studentledda kurser med särskilt inbjudna gästföreläsare och pedagogiskt nyskapande lärandeprocesser. Innehållet kan skräddarsys helt utifrån din organisations behov eller så kan du välja en av utbildningarna ovan. Upplägget kan vara mer fokuserat på gästföreläsningar av experter inom området eller vara mer inriktat på interaktiva arbetsprocesser och diskussioner.

Utbildningarna kan vara mer i formen av intensiva heldagar eller en längre process över flera månader med ett antal träffar, intyg utfärdas alltid och utbildningarna kan ge högskolepoäng om det efterfrågas. Inga specifika förkunskaper krävs, men mer introducerande utbildningar kan byggas på med mer specialiserade inriktningar. Innehåll, upplägg och tema tas fram tillsammans med dig och din organisation i samarbete med kurssamordnare vid CEMUS som sen bjuder in olika forskare, aktörer och facilitatorer. Under första halvan av 2021 erbjuds enbart distansutbildningar.

Läs mer här Vad är uppdragsutbildning? och här om CEMUS utbildningsmodell.

 


Vill du veta mer? Kontakta

Daniel Mossberg
Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan
daniel.mossberg[a]cemus.uu.se
073-065 02 28

 

Ewa Livmar
Kurssamordnare CEMUS
ewa.livmar[a]cemus.uu.se