CEMUS erbjuder två uppdragsutbildningar januari – april 2022


CEMUS erbjuder ett antal tematiska utbildningar inom klimat- och hållbarhetsområdet i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Läs mer om uppdragsutbildningar på Uppsala universitet.


Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken

Den här utbildningen fokuserar på hur din organisation praktiskt kan arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom en rad olika verksamheter och samhällssektorer. Utifrån den senaste klimatforskningen gällande koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030 sätts konkreta målsättningar fram för vad du vill uppnå inom din verksamhet.

Datum: Hösten 2021: 27 september 2021 – 6 december 2021 | Våren 2022: 24 januari – 4 april

Sista anmälningsdag: Hösten 2021: 31 augusti 2021 | Våren 2022: 17 december 2021

Plats och upplägg: Eget arbete med träffar (en inledande heldagsträff 27 september och en avslutande heldagsträff 6 december, löpande digitala träffar där emellan, totalt en dag i veckan, 20% av en heltid över 10 veckor), med möjlighet att hålla utbildningen på distans vid behov

Avgift: 19 900 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Mer kursinformation och anmälan >>

Klimatet i kulturen – litteratur, konst, musik och film

Den här utbildningen fokuserar på och utforskar hur olika kulturella uttrycksformer behandlar en av vår tids största, existentiella utmaningar: de nu pågående och framtida klimatförändringarna. Utifrån olika teoretiska verktyg och tvärvetenskapliga tolkningsmodeller arbetar vi i utbildningen med olika praktiska, inspirerande exempel inom skönlitteratur, poesi, film, teater, musik och konst.

Datum: Hösten 2021: 30 september 2021 – 9 december 2021 | Våren 2022: 27 januari – 7 april

Sista anmälningsdag: Hösten 2021: 31 augusti 2021 | Våren 2022: 17 december 2021

Plats och upplägg: Eget arbete med träffar (en inledande heldagsträff 30 september och en avslutande heldagsträff 9 december, löpande digitala träffar där emellan, totalt en dag i veckan, 20% av en heltid över 10 veckor), med möjlighet att hålla utbildningen på distans vid behov

Avgift: 19 900 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Mer kursinformation och anmälan >>


 

Gör din egen utbildning tillsammans med oss

Har du en egen idé på en utbildning du skulle vilja utveckla tillsammans med oss? Hör av dig till Daniel Mossberg, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se eller telefon 073-065 02 28, så bokar vi in ett första idémöte för att se vad du behöver och vad vi kan bidra med. Du kan välja att vara med i planeringen och styra innehållet och upplägget utifrån din organisations intressen och behov, eller mer vara med i den inledande, kreativa fasen och sen lämna över till oss för detaljplaneringen.

Om du vill få en bättre överblick av CEMUS grundutbildningskurser, se www.cemus.uu.se/education/. Dessa poänggivande kurser går att söka till och läsa som student eller att parallellt erbjuda som uppdragsutbildningar, i sin helhet eller som delmoment. Mer om CEMUS samverkansaktiviteter och verksamhet finns att läsa mer om här på vår hemsida.


 

Upplägg och CEMUS modell för uppdragsutbildning

Våra utbildningar bygger vidare på CEMUS utbildningsmodell med studentledda kurser med särskilt inbjudna gästföreläsare och pedagogiskt nyskapande lärandeprocesser. Innehållet kan skräddarsys helt utifrån din organisations behov eller så kan du välja en av utbildningarna ovan. Upplägget kan vara mer fokuserat på gästföreläsningar av experter inom området eller vara mer inriktat på interaktiva arbetsprocesser och diskussioner.

Utbildningarna kan vara mer i formen av intensiva heldagar eller en längre process över flera månader med ett antal träffar, intyg utfärdas alltid och utbildningarna kan ge högskolepoäng om det efterfrågas. Inga specifika förkunskaper krävs, men mer introducerande utbildningar kan byggas på med mer specialiserade inriktningar. Innehåll, upplägg och tema tas fram tillsammans med dig och din organisation i samarbete med kurssamordnare vid CEMUS som sen bjuder in olika forskare, aktörer och facilitatorer. Under första halvan av 2021 erbjuds enbart distansutbildningar.

Läs mer här Vad är uppdragsutbildning? och här om CEMUS utbildningsmodell.Vill du veta mer? Kontakta
Daniel Mossberg
Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan

daniel.mossberg[a]cemus.uu.se
073-065 02 28