Late application for spring courses open! Sen anmälan öppen för vårterminskurser!


You can do a late application / sen anmälan to all CEMUS spring 2022 course, see direct links below!


Hållbar utveckling B, 30 hp Sen anmälan på antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69500

Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp Sen anmälan på antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69504

Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp (kursstart 21 mars) Sen anmälan på antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69507

Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 credits Late application at antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69509

Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 credits Late application at antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69513

Perspectives on Climate Change – Ecopsychology, Art and Narratives, 7.5 credits Late application at antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69517

Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 credits Late application at antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69511

Sustainable Economic Futures – Nature, Equity and Community, 15 credits Late application at antagning.se https://www.antagning.se/se/search/public?period=VT_2022&id=UU-69518