Deadline 2 juni: Sök jobbet som kursamanuens på CEMUS


Nu är 4 amanuensanställningar utlysta för att jobba med ett antal höstterminskurser, tillträde 1 augusti, 2021. Välkommen med din ansökan senast 2 juni!


Lediga anställningar höstterminen 2021

Anställningarna gäller arbete med en eller flera av kurserna nedan. Kurser med svenska namn ges på svenska och för att arbeta med dessa kurser behöver du kunna svenska. Alla andra kurser ges på engelska. Läs mer om kurserna längst ner på den här sidan.

Kurser som ges på svenska

Omfattning 20% period 2021-08-01 – 2022-01-31

  • 1 anställning: Global miljöhistoria, 7.5 hp
  • 1 anställning: Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp
Course given in English

Extent 25 %, period 2021-08-01 – 2022-01-31

  • 1 anställning: The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits

Extent 24%, period 2021-08-01 – 2022-01-31

  • 1 position: Master Programme in Sustainable Development: Introduction to Sustainable Development, 5 credits, and Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits

Skicka in din ansökan via länkarna nedan
Upp till 4 amanuenser 20-40% CEMUS (sök positionen genom länken i annonsen): https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=404464

Välkommen med din ansökan senast 2 juni!


Höstterminen 2021 – Autumn 2021

Global miljöhistoria, 7.5 hp
GMHVad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid? Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras.
Läs mer »

 

Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp
KEPå vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?
Läs mer »

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits
GECWhat is the real wealth of nations? How is the global economic system performing under increasing ecological and social pressures? Which institutions and actors have the best opportunities to work towards building desirable and sustainable economies? The course aims to present a variety of theoretical perspectives on issues of political economy in the context of sustainable development.
Read more »

 

Master Programme in Sustainable Development
CEMUS is responsible for two courses during the autumn within the programme: Introduction to Sustainable Development, 5 credits, and Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits.
Read more »