Sista anmälningsdag 15 oktober på antagning.se


Anmälan till vårterminen 2021 stänger vid midnatt 15 oktober.

Läs om hur du söker på www.antagning.se. CEMUS erbjuder följande kurser vårterminen 2021. Direktlänk till ansökan på antagning.se finns på varje kurssida (klicka på bild eller läs mer).


Vårterminen 2021 – Spring 2021

Perspectives on Climate Change, 7.5 credits, and Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits, are cancelled spring 2021.

Hållbar utveckling B, 30 hp
Den här kursen vänder sig till studenter som läst Hållbar utveckling A vid CEMUS eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fyra obligatoriska delkurser: Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 7.5 hp, Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik 7.5 hp, Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 7.5 hp, samt B-uppsats 7.5 hp.
Läs mer och ansök»

 

Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp
På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?
Läs mer och ansök »

 

Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp
Hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?
Läs mer och ansök »

 

Master Programme in Sustainable Development
CEMUS is responsible for three course within the programme: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits (Autumn), Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits (Autumn), and Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 credits (Spring).
Read more »

Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 credits
With a growing number of unsustainable environmental, economic and social trends, how can different actors work for sustainable alternatives? How can we develop capacities, strategies and tactics that achieve lasting and real changes in the local and global world?
Read more and apply »

 

Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 credits
How can an interdisciplinary approach to design unlock new creativity and beauty? How can different design solutions in nature serve as a model for new human made designs? And what are the limits of human ingenuity and creative design?
Read more and apply »

 

Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 credits
Climate change leadership is often mentioned in both news media and by politicians themselves, but what does it really entail? What kind of knowledge and skills define a climate change leader and how can they be learned? What kind of political, cultural and psychological resources are lacking in present initiatives?
Read more and apply »

 

Sustainable Economic Futures: Nature, Equity and Community, 15 credits
How could new sustainable economic systems be developed and how would they work? How could different local sustainable economic initiatives from around the world serve as inspiration for the future? How could different economic transactions and activities be remade to improve human and natural communities and mitigate climate change emissions?

Read more and apply »