Arkiv Hållbar utveckling B 2019


På den här sidan hittar ni all kursinformation från Hållbar utveckling B och dess delkurser VT 2019.


Välkommen till Hållbar utveckling B 2019

Vi som är kursledare för kursen heter Lovisa Håkansson & Sanna Gunnarsson.
Vi nås enklast via mail:
lovisa.hakansson@cemus.uu.se
sanna.gunnarsson@cemus.uu.se

 


Teknik, makt och mänsklighetens framtid

Välkomna till vårterminen 2019!

På den här sidan kommer vi att lägga upp kursmaterial såsom schema, uppgifter, föreläsningsmaterial etc.

Har du frågor som rör kursen hör då av dig till kursamanuenserna Kajsa Colde (kajsa.colde@cemus.uu.se) och Kenzo Franzén (kenzo.franzen@cemus.uu.se). Ni är även välkomna att besöka oss på vårt kontor i korridoren vid CEMUS bibliotek mellan kl 16-17 de tisdagar och torsdagar kurstillfällena är på Geocentrum.


Uppdateringar

 • 27 januari: Tema och upplägg för “Det saknade perspektivet” kommer att bestämmas i samband med vårt debattseminarium den 12/2. OBS att detta inte är en del av examinationen. Fundera gärna redan innan tillfället på teman ni är nyfikna på!
 • 5 februari: Instruktioner och info om debattseminarium ligger nu under Examinationsinstruktioner.
 • 19 februari: Instruktioner och info om litteraturseminarium ligger nu under Examinationsinstruktioner.
 • 19 februari: Uppdaterat schema!
 • 19 februari: Instruktioner till skrivuppgiften ligger nu under Examinationsinstruktioner.
 • 4 mars: Inställd föreläsning 5 mars med Jessica Nihlén Fahlquist. Vi kommer finnas på plats på kontoret mellan 16-17 5 mars om ni har några frågor angående skrivuppgiften.

Material från föreläsningar

Litteratur

 • Diamandis, Peter och Kotler, Stephen (2012) Abundance: the future is better than you think. 1st ed. New York: Free Press
 • Hornborg, Alf (2010) Myten om maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos

Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
nils.zetterstrom@cemus.uu.se
hedvig.rudstrom@cemus.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Hedvig & Nils


Senaste Uppdateringarna

 • 2019-04-26 Schemauppdatering: sal och beskrivning
 • 2019-04-17 Uppdateringar: Föreläsningar, litteraturtips och Studentledda Samtal
 • 2019-03-22  Schemauppdatering: salar och beskrivningar
  • OBS: kompletteringstillfället den 27/3 hålls i Skåne, Geo

Seminarium 1

Seminarium 2

Slutuppgift period 3

Seminarium 4 (endast fristående)

Studentledda Samtal (endast fristående) 

Individuell fördjupning (endast fristående)

Välkomna till Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

 • Nu finns information om valbara böcker uppe på kursportalen. Välj bok genom att välja grupp på Studentportalen. Grupperna öppnar kl. 17.00 idag (4/2) och stänger kl. 23.59 nästa måndag, 11/2.

Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2019!

Har du har frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se  therese.engwall@cemus.uu.se

/Therese & Sofia, kursledare


Uppdaterat schema 28:e maj

I den senaste versionen av schemat finns ett kompletteringstillfälle inlagt som gäller de som missade den muntliga redovisningen av projektarbetet den 28 maj. Vi kommer hålla till i CEMUS bibliotek mellan kl. 17:15-20:00. Observera att ni behöver anmäla er till det tillfället i studentportalen senast den 10 juni.
Den 10 juni är det sista kompletteringstillfället för kursens seminarier. Ni som behöver komplettera för närvaro och ämnar närvara under detta tillfälle behöver anmäla er till detta i studentportalen senast den 9 juni.

Uppsamlingsseminarium 6:e maj

Om du har missat något/några av kursens seminarier hittills, så kan du komplettera för det genom att delta i uppsamlingsseminariet 6/5. Du måste anmäla dig till seminariet via studentportalen senast söndagen den 5:e maj kl 23.59. Anmälan hittar du under rubriken “gruppindelningar”.


Välkomna till B-uppsats i hållbar utveckling VT 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B och löper under vecka 15-23.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

 • Nu finns instruktioner uppsatsarbete och delopponering upplagda

Workshops

Uppsatser till crash course:

Metodlänkar:

Litteratur

 • Se referenslitteratur i CEMUS bibliotek och länk i instruktioner för uppsatsarbete