Extended Deadline Feb 17: Work at CEMUS – Course Coordinator Positions Advertised – Amanuensanställningar utlysta


See English description below, apply through links below.

Kreativa och utvecklande anställningar som kursamanuenser på CEMUS utlyses. Som amanuens arbetar du med planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs. Arbetet utgår från kursplanen och genomförs tillsammans med en kollega och i nära samarbete med gästföreläsare, kursens arbetsgrupp (bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer) samt kurssamordnare på Cemus. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha kontakt med gästföreläsare och studenter samt att planera kursens upplägg, litteratur, att förbereda och hålla seminarier, workshops samt kursadministration. I arbetet ingår att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar samt föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser och kursassistenter.. Sista ansökningsdag 10 februari. Välkommen med din ansökan!

Samtliga amanuensanställningar söks via den här länken, ange i ansökan vilken eller vilka kurser du är intresserad av att arbeta med:

https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=313163

Följande positioner finns öppna, läs mer om kurserna genom att klicka på kurstiteln:

Omfattning 30 %, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Omfattning 23 %, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Omfattning 20%, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Omfattning 17%, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Kvalifikationskrav:

  • Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till och registrerad på utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).
  • God datorvana och goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift. För kurser på svenska (märkta med *) är goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändigt.
  • Dokumenterad förmåga att självständigt kunna driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.

 

 


The Centre for Environment and Development Studies, CEMUS, has since the start 1992 done student-led education within the broad and interdisciplinary environmental and sustainability area. Read more about our educational model and courses at www.cemus.uu.se/education.

Work tasks: As a teaching assistant (amanuens) you work with the planning, administration, delivery and reporting of an university course. The work is based on the course syllabus and is carried out together with a colleague and in close collaboration with guest lecturers, a course work group (consisting of experienced university teachers, researchers and professors), and the educational coordinators at Cemus. The work includes contacts with guest lecturers and students, course planning, literature planning, preparation of seminars, workshops and course administration. Part of the work is to creatively build on experiences from previous course offerings and pass on one’s own experiences to future course coordinators.

Apply through this link: https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=313163

The positions are for work at one or more of the following courses. * marks a course given in Swedish. Other courses are given in English.

In the application, specify which course(s) you are interested in working with.

Extent 30 %, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Extent 23 %, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Extent 20%, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Extent 17%, period 2020-03-15 – 2021-03-14

Qualifications:

  • Ongoing university studies (higher education), see the Swedish regulations Högskoleförordningen 5 kap.
  • Good computer skills and good spoken and written English language skills are necessary. For courses in Swedish (marked with *), good language skills in Swedish in speech and writing are necessary.
  • Documented ability to independently manage and complete tasks within given time frames, even during temporary work peaks.