Sista anmälningsdag 15 april på antagning.se


Anmälan till höstterminen 2021 stänger vid midnatt 15 april.

Läs om hur du söker på www.antagning.se. CEMUS erbjuder följande kurser höstterminen 2021. Direktlänk till ansökan på antagning.se finns på varje kurssida (klicka på bild eller läs mer).


Höstterminen 2021 – Autumn 2021

Hållbar utveckling A, 30 hp
HUAVad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?
Läs mer och ansök »

 

Global miljöhistoria, 7.5 hp
GMHVad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid? Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras.
Läs mer och ansök »

 

Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp
KEPå vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?
Läs mer och ansök »

 

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits
GECWhat is the real wealth of nations? How is the global economic system performing under increasing ecological and social pressures? Which institutions and actors have the best opportunities to work towards building desirable and sustainable economies? The course aims to present a variety of theoretical perspectives on issues of political economy in the context of sustainable development.
Read more and apply »

 

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits
SDPMCDo you want do a sustainability project, reach others and change the world? Then this is a course for you! The students carry out a local project in international and interdisciplinary groups that in one way or another aims to contribute to sustainable development.
Read more and apply »

 

Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture (distance)
Climate change leadership is often mentioned in both news media and by politicians themselves, but what does it really entail? What kind of knowledge and skills define a climate change leader and how can they be learned? What kind of political, cultural and psychological resources are lacking in present initiatives?
Read more and apply »

Climate Change Leadership in Practice, 30 credits
CCLIPWhat would a climate change leadership in practice look in different contexts and places in the world? How can you as a student initiate and lead processes that mitigates emissions and adapts societies to a changing climate? The course starts with an intense first part in Uppsala where specially invited guest teachers and the Zennström visiting professor in Climate Change Leadership at Uppsala University, combined with interactive workshops, gives you a background on the complexity of the issues as well as inspiration for what you can work on during the course.
Read more and apply »

 

Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits
GCSFWhat are the challenges facing humanity today and in the future? How can we create and rediscover sustainable ways of living on this planet? With accelerating trends such as climate change, water scarcity, energy depletion, social injustice, economic crisis, resource wars and other challenges, there is a growing need for sustainable alternatives.
Read more and apply »

 

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 credits
SDSWESweden is often portrayed as a world leader within the sustainability field, but does Sweden live up to that image? Which Swedish examples can serve as inspiration and a model for sustainability on a global level? Sweden has a positive image internationally, particularly when it comes to sustainable development. This course is designed to concretely examine this image of Sweden by taking a closer, critical look at how Sweden has worked with sustainable development historically and how well current initiatives can serve as a model for sustainability on a global level.
Read more and apply»

 

Sustainability and Development in Latin America – Past, Present, Future, 7.5 credits
What are the greatest sustainability challenges in Latin America today and how can different actors work together towards a sustainable and equal society? How can different historic and contemporary cases from Latin America increase the knowledge and understanding of the sustainability issues? And which future visions can serve as inspiration in the work for a sustainable development?
Read more and apply »

 

Master Programme in Sustainable Development
CEMUS is responsible for three course within the programme: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits (Autumn), Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits (Autumn), and Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 credits (Spring).
Read more »