Arkiv: Livsfilosofi och det moderna samhället


2020

Livsfilosofi och det moderna samhället 2020

Omseminarium & uppgifter Livsfilosofi

Har du aktivt deltagande på seminarier kvar att göra på Livsfilosofi-kursen så är det för omseminarium på Zoom 24 augusti kl. 9.15-12.00. Join Zoom Meeting: https://uu-se.zoom.us/j/62572774767 Meeting ID: 625 7277 4767

Inlämning av uppgifter sker senast 26 augusti kl. 17.00. Vad du missat under kursen ser du under framsteg på Studentportalen.

Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2020!

Varmt välkomna till Livsfilosofi-online! Kursen startar måndag 23 mars och löper under vårterminens andra halva fram till fredag 5 juni med sista inlämningen kl. 17.00. För att kunna läsa kursen kommer du behöva en fungerande dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Seminarier, workshops och möten online underlättas om du har externa hörlurar med mikrofon eller motsvarande system.

 

Schema och onlinemoment

  1. Moment 1: Introduktion till livsfilosofi, samhälle och hållbarhet 23 mars – 31 mars. Nu online: http://www.cemus.uu.se/lf-2020-moment-1/
  2. Moment 2: Det goda livet, det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner. Nu online: http://www.cemus.uu.se/lf-2020-moment-2/
  3. Moment 3: Teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv. Nu online: http://www.cemus.uu.se/lf-2020-moment-3/
  4. Moment 4: Din egna livsfilosofiska värdegrund och livsstil. Nu online: http://www.cemus.uu.se/lf-2020-moment-4/

 

Teknik och kommunikation

För att kunna läsa kursen kommer du behöva en fungerande dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Seminarier, workshops och möten online underlättas om du har externa hörlurar med mikrofon eller motsvarande system. Det är viktigt att du laddar ner Zoom här: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom/installera-zoom och installerar det på den dator, platta eller telefon du kommer att använda vid seminarier, workshops och möten. När du installerat programmet behöver testköra det genom att klicka ‘New meeting’ (orange knapp) och se till att ljud och video funkar.

Varje måndag-onsdag mellan kl. 10.00-15.00 finns jag (Daniel Mossberg) tillgänglig via sms 073-065 02 28, ringer upp om det är något brådskande. Svar via email kan ta minst en vecka.

Kursplan och kursmål

Kursplanen hittar du här: Kursplan för Livsfilosofi och det moderna samhället. Kursmålen som examineras är:

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och argumentera för ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken och konsekvenserna därav;
  • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;
  • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;
  • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.

 

Betygskriterier

Betygskriterier U-G [Alla övriga uppgifter]

Betygskriterier U-3-4-5 [Slutuppgift Livsfilosofi]

 

Examinationsschema

Ladda ner här: Examinationsschema 2020-03-16

 

Inlämningar

Inlämning Skriftlig förberedelseuppgift moment 1

Inlämning Skriftlig förberedelseuppgift moment 2

Inlämning Skriftlig förberedelseuppgift moment 3

Inlämning Samtal i det gröna (muntlig examination)

Inlämning Slutuppgift Livsfilosofi

 

Kurslitteratur och lärandematerial

Under kursen kommer du att läsa följande böcker (obligatoriska) och ett kompendium online med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via www.cemus.uu.se/lf (obligatoriskt):

Kurkiala, Mikael
När själen går i exil
Stockholm: Verbum, 2019

Macfarlane, Robert
Underland: a deep time journey
London: Hamish Hamilton, 2019

Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C.
Livsfilosofi: ett personligt bidrag om känslor och förnuft
Stockholm: Natur och kultur, 2005

Under moment 1 läser du hela boken. Boken finns att ladda ner på www.studentportalen.uu.se

Kontakta kurssamordnare Daniel Mossberg på daniel.mossberg[a]cemus.uu.se eller via sms 073-065 02 28 med dina frågor, tankar eller funderingar.

Väl mött ONLINE i mars!

Daniel Mossberg


Läser du Livsfilosofi-kursen som del av Hållbar utveckling B, missa inte uppdateringar för B-kursen på www.cemus.uu.se/hub


2019

<<< HUB Kursportal

Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2019!

Har du har frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se therese.engwall@cemus.uu.se

/Therese & Sofia, kursledare


Uppdaterat schema 28:e maj

I den senaste versionen av schemat finns ett kompletteringstillfälle inlagt som gäller de som missade den muntliga redovisningen av projektarbetet den 28 maj. Vi kommer hålla till i CEMUS bibliotek mellan kl. 17:15-20:00. Observera att ni behöver anmäla er till det tillfället i studentportalen senast den 10 juni.
Den 10 juni är det sista kompletteringstillfället för kursens seminarier. Ni som behöver komplettera för närvaro och ämnar närvara under detta tillfälle behöver anmäla er till detta i studentportalen senast den 9 juni.

Uppsamlingsseminarium 6:e maj

 

Om du har missat något/några av kursens seminarier hittills, så kan du komplettera för det genom att delta i uppsamlingsseminariet 6/5. Du måste anmäla dig till seminariet via studentportalen senast söndagen den 5:e maj kl 23.59. Anmälan hittar du under rubriken “gruppindelningar”.