HUA Arkiv 2019


På denna sida återfinns all kursinformation från Hållbar utveckling A 2019 och dess olika delkurser.

Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15.

Här finner ni schemat för period 1 (v.36-44) i pdf-format

Här finner ni schemat för period 2 (v.45-03) i pdf-format


Välkomstbrev, litteratur och examination 

Kursens välkomstbrev

Kursens litteraturöversikt

Kursens examinationsöversikt


Välfärd, utveckling och globalisering 7,5 hp

Materialbank

Här samlar vi texter, länkar, podavsnitt, lästips m.m. som på ett eller annat sätt anknyter till kursen. Det kan vara sådant som föreläsare tar upp eller rekommenderar, eller annat material som berör kursens teman. Har du något du vill dela med dig av till dina kursare? Mejla oss så lägger vi upp det här!

Litteraturtips

  • Jackson, Tim (2011) Välfärd utan tillväxt
  • Bornemark, Jonna (2018) Det omätbaras renässans

Global miljöhistoria 7,5 hp

Materialbank

Här samlar vi texter, länkar, podavsnitt, lästips m.m. som på ett eller annat sätt anknyter till kursen. Det kan vara sådant som föreläsare tar upp eller rekommenderar, eller annat material som berör kursens teman. Har du något du vill dela med dig av till dina kursare? Mejla oss så lägger vi upp det här!

Litteraturtips

Malm (2016) Fossil Capital

Guldi & Armitage (2014) The History Manifesto

Artiklar och texter

Chakrabarty (2009) The Climate of History: Four Theses

Merchant (1980) The Death of Nature

Astyk (2007) How much the green revolution matter?

Mitchell (2009) Carbon Democracy


Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 hp